Ny informasjon, åpne for å lese.

NYHET!

Hey'di Spesialprimer bytter navn til Hey'di Primer Gulv.

Hey'di Fasadeprimer bytter navn til Hey'di Primer Fasade.

PRO-serien

 “PRO”-serien er spesielt rettet mot prosjekter, og de forhandlere som har en aktiv satsing mot det profesjonelle marked.

Fremhevede produkter

Hey'di Byggsparkel Turbo, Pro

Sementbasert, spenningsfri, hurtigherdende sparkel til innendørs bruk. Benyttes til bygging av fall, sårreparasjon og generell finsparkling.

Hey'di Flex G, Pro

Sementbasert, grått flislim. Fleksibelt - vannfast - frostsikkert.

Hey'di Fiberplan, Pro

Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.

Hey'di Smøremembran, Pro

Flytende, lysgrønn membran til fuktisolering i våtrom.

Hey'di Standard SF, Pro

Sementbasert, sigefritt, grått flislim. Vannfast - Frostsikkert.

Flexlight Turbo, Pro

Støvredusert sementbasert fleksibelt hurtigherdende flislim. Herder meget hurtig, og fuging av flisene kan foretas etter ca. 2 timer.

Hey'di Flow Turbo, Pro

Støvredusert, sementbasert, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse med ekstremt gode flytegenskaper.

Hey'di Fiberplan Turbo, Pro

Støvredusert. Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk.

Hey'di Finsparkel Turbo, Pro

Sementbasert, hurtigherdende håndsparkel som brukes til finsparkling av vegger og gulv innendørs.

Hey'di Betongplan, Pro

Sementbasert, selvutjevnedne avrettingsmasse til innendørs bruk.

Hey'di Hurtigstøp, Pro

Hurtigherdende støpemasse for gulv.

Hey'di Lett på Gulvet, Pro

Hurtigtørkende lettbetong.

Flytstøp Fin, Pro

Lettflytende støpemasse. Inne og ute.

Hey'di Expand, Pro

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.

Hey'di Steinlim, Pro

Grått, sementbasert, plastforsterket klebemørtel.

Hey'di Rep 25, Pro

Til reparsjon og flikking på betong og mur.

Hey'di Rep 45, Pro

Høyfast reparasjonsmørtel til betong.

Hey'di Fiberplan +Plus, Pro

Fiberarmert, støvredusert,sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.

Hey'di Boltemørtel Fin

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.

Hey'di Boltemørtel Fin Frost, Pro

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.

Hey'di Expand Frost, Pro

Ekspanderende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøpsarbeider.

Hey'di Industriplan, Pro/Bulk

Sementbasert, fiberarmert selvutjevnende avrettingsmasse for i pulverform for innendørs bruk.

Hey'di Reshot FH, Pro

Elektrisk ledende tørrsprøytemørtel.

Hey'di Cemshot, Pro

Tørrsprøytemørtel.

Hey'di Flexlight +Plus, Pro

Sementbasert, støvredusert og fleksibelt grått universallim med lette fyllstoffer.

Hey'di Pro Primer

Primer før utlegging av avrettingsmasser og andre sementbaserte produkter.

Hey'di Pro Primer Xtra

Primer for god heft på ikke sugende underlag.

Hey'di Curing, Pro

Membranherder basert på vannfortynnbar polymerlatex.

Hey'di Pumpbar Støp B40, Pro

Sementbasert, pumbar støpemasse som benyttes både inne og ute.

Hey'di Alpha-Plan, Pro

Selvutjevnende, spenningsfattig, fiberarmert avrettingsmasse basert på syntetisk alphagips.

Hey'di Finflyt, Pro

Hurtigherdende, støvredusert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.

Hey'di Prosil, Pro

Øker underlagets tetthet og styrke.

Hey'di Top, Pro

Impregnering og beskyttelse av sementbaserte overflater.

Hey'di Flexlight White, Pro

Støvredusert sementbasert fleksibelt hvitt universallim med lette fyllstoffer.

Hey'di Betonglim, Pro

Sterk forankring. Støpemasse og lim på epoxybasis.