Hey'di Proplan® XF

- Flytende støpemasse - Spesielt egnet som underlag for herdeplastbelegg - Lagtykkelse fra 1 til 4 cm

Produktbeskrivelse

Hey'di Proplan® XF er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende flytende støpemasse spesielt beregnet som underlag for herdeplastbelegg. Hey'di Proplan® XF kan legges ut i lagtykkelser mellom 1 og 4 cm.

Hey'di Proplan® XF benyttes på underlag av betong. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C, laveste temperatur +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Betongoverflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med egnet utstyr. Underlaget skal ha en strekkfasthet på minst 1,5 MPa. 

Innendørs: På områder uten større temperaturvariasjoner, for eksempel garasjeanlegg i kjeller kan underlagsbetongen primes med Hey’di Pro Primer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Er underlaget porøst og sugende bør det primes i 2 omganger, 1. gang: 1 del primer til 6 deler vann, 2. gang: 1 del primer til 3 deler vann. Hey'di Proplan® XF påføres dagen etter priming.

Utendørs: Underlaget forvannes godt. Underlaget skal etter forvanning være vannmettet i toppsjiktet, men uten fritt vann på overflaten. Overflaten skal nå gyses, 1:1 Hey’di KZ/vann blandes med Hey'di Proplan® XF til en tykk velling som påføres underlaget med en kost. Hey'di Proplan® XF påføres så vått-i-vått med gysingen. Pass på at gysingen ikke har skinnherdet før Hey'di Proplan® XF legges ut. Påfør derfor ikke på for stort område før støpingen påbegynnes. Som alternativ til overnevnte gysing, kan Hey’di Heft Pro benyttes.

Utblanding
Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp eller tvangsblander. Benytt 3,6-4 liter til 25 kilo Hey'di Proplan® XF. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. På større areal bør massen legges ut med kraftige sparkelpumper eller pumpebil. Det skal tilsettes mellom 15 og 16 % vann. I den kalde årstid bør sekker ha tilnærmet romtemperatur før bruk. 

Bruksmåte - Etterbehandling
Hey'di Proplan® XF påføres i et mest mulig jevn tykkelse på mellom 1 og 4 cm. Massen kan bearbeides i ca. 20 minutter, men filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Overflaten kan piggrulles eller dras av med en tannet sparkel for å oppnå jevnest mulig overflate. Ved å redusere vannmengden kan man også bygge fall. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking når det er behov for dette, og unngå utlegging ved direkte sol-påvirkning. Redskap rengjøres med vann.

Etterbehandling
Med engang massen er gangbar skal den ettervannes før det legges plastfolie over. La plastfolien ligge på i minst 7 dager, eller til dagen før herdeplastbelegget skal legges. 

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Overdekking
Overflaten er gangbar etter 2-4 timer. Hey'di Proplan® XF kan belegges med fleksible herdeplast systemer etter 3 dager, uavhengig av støpens tykkelse. Rissutvikling i rotasjonspunkter og mellom elementer må ivaretas av overdekningen, eller ved forholdsregler som karbonnett, fugeløsninger eller på andre måter. I forbindelse med nedfukting av den herdete overflaten kan det ofte ses mikroriss over hele eller deler av gulvet. Disse riss er normale og har ingen betydning for massens tetthet eller holdbarhet. 

25 kilo Hey'di Proplan® XF gir ca. 12,5 liter masse/ 1,9 kilo pr. m² pr. mm. lagtykkelse.

Hey'di Proplan XF
Hey'di-varenr:
20919
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Materialforbruk: 1,9 kg/l
Kornstørrelse (Dmax): 2,5 mm
Minimum sjikttykkelse: 10 mm
Maksimum sjikttykkelse: 40 mm
Vanntilsetning: 15-16 %
Temperatur i luft og underlag: +10-20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-4 timer
Beleggbar etter: 3 døgn
Trykkfasthet etter 28 døgn: ca. 50 MPa
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: ca. 7 MPa
Svinn etter 28 døgn: < 0,05 %
Lagring: 12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom.
Forpakning: Bulk