Hey'di Proplan® XG

- Flytende støpemasse - For tykkere sjikt - Spesielt egnet som underlag for herdeplastbelegg - Lagtykkelse fra 2 til 10 cm

Produktbeskrivelse

Hey'di Proplan® XG er en sementbasert, hurtigherdende flytende støpemasse beregnet for legging I tykkere sjikt. Hey'di Proplan® XG er spesielt egnet som underlag for herdeplastbelegg. Hey'di Proplan® XG kan legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 10 cm.

Hey'di Proplan® XG benyttes på underlag av betong og påstøp, fast forankret til underlaget. Hey'di Proplan® XG kan også legges som flytende gulv på isolasjon eller ikke bærende underlag. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +25 °C, laveste temperatur +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Betongoverflaten skal alltid blastres eller freses, dette for å sikre best mulig heft. Underlaget skal ha en strekkfasthet på minst 1,5 MPa. Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Hey'di Proplan® XG skal alltid limes til forvannet underlag med en gysing. Det anbefales å bruke Hey’di Heft Pro. Underlaget forvannes godt. Underlaget skal etter forvanning være vannmettet i toppsjiktet, men uten fritt vann på overflaten. Hey’di Heft Pro påføres i ett strøk med en bred kost i en tykkelse av ca. 2 mm. Hey'di Proplan® XG
påføres vått i vått med Hey’di Heft Pro. Pass på at Hey’di Heft Pro ikke har skinnherdet før videre behandling. Påfør derfor ikke for stort område før støpingen påbegynnes. På store areal kan Hey’di Heft Pro legges ut med en type automatisk sparkelpumpe, ala M-tec Mon-mix, og fordeles ut med en bred kost.

Flytende gulv
Ved legging som flytende gulv skal Hey'di Proplan® XG armeres som vanlig påstøp og legges ut i min. 4 cm tykkelse. Det skal benyttes plast og veiduk som glidesjikt. Armeringsnettet skal ligge mest mulig midt i massen. Benytt armeringsstoler for at nettet holdes i riktig posisjon.

Utblanding
Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp eller tvangsblander. Benytt 3,3-3,7 liter til
25 kilo Hey'di Proplan® XG. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. På større areal bør massen legges ut med kraftige sparkelpumper eller pumpebil. Det skal tilsettes mellom 13 og 14 % vann. I den kalde årstid bør sekker ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte - Etterbehandling
Hey'di Proplan® XG påføres i et mest mulig jevn tykkelse på mellom 2 og 10 cm. Massen kan bearbeides i ca. 20 minutter, men filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Overflaten kan piggrulles i overflaten, eller dras av med en tannet sparkel for å oppnå jevnest mulig overflate. Ved å redusere vannmengden kan man også bygge fall. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking når det er behov for dette, og unngå utlegging ved direkte solpåvirkning. Redskap rengjøres med vann.

Etterbehandling
Med engang massen er gangbar skal den ettervannes før det legges plastfolie over. La plastfolien ligge på i minst 7 dager, eller til dagen før herdeplastbelegget skal legges.  

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Overdekking
Overflaten er gangbar etter 2-4 timer. Hey'di Proplan® XG kan belegges med fleksible herdeplast systemer etter 7 dager, uavhengig av støpens tykkelse. Rissutvikling i rotasjonspunkter og mellom elementer må ivaretas av overdekningen, eller ved forholdsregler som karbonnett, fugeløsninger eller på andre måter.
I forbindelse med nedfukting av den herdete overflaten kan det ofte ses mikroriss over hele eller
deler av gulvet. Disse riss er normale og har ingen betydning for massens tetthet eller holdbarhet.

Lagring
Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

25 kilo Hey'di Proplan® XG gir ca. 12,5 liter masse/2,0 kilo pr. m² pr. mm. lagtykkelse.

 

Hey'di Proplan XG
Hey'di-varenr:
20918
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Materialforbruk: 2,0 kg/l
Kornstørrelse (Dmax): 3 mm
Minimum sjikttykkelse: 20 mm
Maksimum sjikttykkelse: 100 mm
Vanntilsetning: 14-15 %
Temperatur i luft og underlag: +10-25 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-4 timer
Beleggbar etter: 3-4 døgn
Trykkfasthet etter 28 døgn: ca. 50 MPa
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: ca. 7 MPa
Svinn etter 28 døgn: < 0,05 %
Lagring: 12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom.
Forpakning: 25 kg sekk | Bulk