Hey'di Proplan® HP, bulk

- Universal industriavretting med god flyt - Gir et plant underlag, spesielt egnet for liming av parkett og behandling med herdeplast. - Kan ligge ubehandlet som ferdig gulv for lettere industri - Raskt beleggbar, 1 døgn pr. cm - Høy overflatestyrke - For innendørs bruk

Produktbeskrivelse

Hey’di Proplan® HP er en sementbasert, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse for alle typer jobber. Hey’di Proplan® HP er en universaltype avretting som kan legges i tykkelser fra 10 mm til 50 mm. Hey’di Proplan® HP er fuktskadestabilt, kan belegges raskere enn vanlig normaltørkende avrettingsmasser og har en høy sluttfasthet (>35 MPa).

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Proplan® HP kan legges på alle stabile underlag innendørs før legging av belegg, parkett, flis, herdeplastbelegg eller annen filmdannende behandling. Hey’di Proplan® HP benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. Hey’di Proplan® HP kan legges både som flytende konstruksjon og med heft til underlaget. Ved evt. bruk på våtrom skal produktet beskyttes med membran. Hey’di Proplan® HP er også egnet som en lettere industrimasse som kan ligge ubehandlet.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sementhud, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Underlagets strekkfasthet skal være på minimum 0,5 MPa. Sugende underlag primes med Hey’di Pro Primer i forholdet 1 del Hey’di Pro Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Pro Primer. Sparkling skjer normalt dagen etter priming. På sviktende underlag, for eksempel sponplater på c/c 60 skal Hey’di Proplan® HP armeres med Hey’di Stålnett. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 °C både under priming og under legging av avrettingen. Det anbefales ikke å sparkle ved RF over 85 % da dette vil kunne gi luftporer og utfelling på overflaten av ferdig sparklet gulv.

Utblanding - Bruksmåte
Hey’di Proplan® HP skal kun legges ut av Hey’di sertifisert gulvlegger. Produktet er beregnet for utlegging med pumpebil eller annet kraftig automatisk blandeutstyr. Vannmengden stilles inn på ca. 18 % vann. Ved flytprøving skal det kontrolleres at produktet er homogent og ikke ”skyter” vann. Utflyting skal være 200-220 mm med Hey’di Flytring (67x30 mm). Begynn alltid sparkling med en minimumsmengde med vann og øk gradvis til riktig konsistens oppnås. For mye vann i massen reduserer fastheten og øker herdetiden betraktelig, i tillegg øker faren for separasjon, økt krymp og dårlig overflate. Maksimal slangelengde er 80 meter. Slangen bør først vætes med en tynn sementvelling før sparkling. Underlaget bør nivelleres før sparkling. Dette gir et mer effektivt forbruk samtidig som evt. høydepunkter fanges opp. Legg ut massen kontinuerlig i strenger på max. 10 meter. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. For å oppnå mest mulig slett overflate anbefales det å dra over massen med en tannet sparkel etter hvert som den legges ut. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. 

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Etterbehandling - Overdekking.
Hey’di Proplan® HP kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 3-5 timer. Ved flytende gulvkonstruksjoner der massen blir liggende mer enn 3 uker før belegging, så skal overflaten beskyttes med en akrylbasert membranherder eller tildekkes med tett plastfolie, dette for å minimere risikoen for sprekkdannelse og kantreisning. Ved belegging skal massen herde ca. 1 døgn pr. cm lagtykkelse. Mål alltid fukten i underlag før belegging siden lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan forlenge tørketiden kraftig. Ved sparkling i flere sjikt skal det alltid primes mellom sjiktene. Vent i minst 12 timer og sjekk om primeren (tynnet 1:3 med vann) trekker ned i underlaget. 

Avretting om vinteren
Avrettingsmassens utherding er avhengig av at den får fordampe ut overskuddsvannet de første dagene etter utlegging. Det er derfor viktig at fuktigheten luftes ut, eller at det settes inn en avfukter der byggene er for tette. En masse som herder ved for høy fuktighet i lokalet vil herde dårligere noe som vil gi seg utslag i en hvit utfelling på overflaten samtidig som den vil virke mørk og fuktig under utfellingen. Vær også obs på at fyring med gass (propanfyring) øker mengden med CO2 og vanndamp i det oppvarmede lokalet. Denne typen oppvarming vil nesten alltid gi en hvit utfelling på avrettingsmassen. Utfellinger må slipes bort før videre arbeider kan gjøres oppå avrettingen.

1,75 kilo Hey’di Proplan® HP pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Proplan HP, Bulk
Hey'di-varenr:
20912
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Materialforbruk: 1 mm = 1,75 kg/m², 10 mm = 17,5 kg/m²
Kornstørrelse (Dmax): < 1 mm
Minimum sjikttykkelse: 10 mm
Maksimum sjikttykkelse: 50 mm
Vanntilsetning: ca. 18 %
Temperatur i luft og underlag: +10-20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-4 timer
Beleggbar etter: 1 døgn/cm, ved ca. +20 °C og 50 % relativ fuktighet.
Trykkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 35 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 10 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn: < 0,03 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftfasthet til primet betong: >1,5 N/mm² (MPa)
Flytevne (Hey'di Flytring 67x30mm): 200-220 mm 
Miljøsertifikat: EPD (tredjepartsverifisert miljøvaredeklarasjon)
Deklarasjonsnummer: NEPD-3762-2701-NO
Klimapåvirkning (CO2-avtrykk) 0,2079 kg/kg tørt pulver i ht. EPD A1-A3
Lagring: 12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom.
Forpakning: 20 kg sekk | Bulk