Hey'di Fiberplan Rapid

- Svanemerket - Støvredusert - Hurtigtørkende - Fiberforsterket - Egnet til innstøping og gulvvarme - For innendørs bruk

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiberplan Rapid er en støvredusert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk i bolighus, kontorlokaler og butikker. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område. Hey’di Fiberplan Rapid kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Fiberplan Rapid er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. (er ikke egnet som underlag for maling). Hey’di Fiberplan Rapid benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey’di Fiberplan Rapid alltid overdekkes med Hey’di membran, eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3-4 deler vann. Ubehandlet Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag benyttes Hey’di Pro Primer Xtra. På sviktende treunderlag skal Hey’di Fiberplan Rapid legges ut i min. 15 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Fiberplan Rapid legges ut.

Forbruk Primer
Hey’di Primer Gulv: 1 liter dekker 5-12 m² avhengig av underlaget. Hey'di Pro Primer Xtra : minimum 150 gr pr. m².

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, 3,4-4 liter vann til 20 kilo Hey’di Fiberplan Rapid. Ved rask belegning skal vannmengde som er angitt under tekniske data følges. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet rom-temperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter.  Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Fiberplan Rapid kan også legges ut med  sparkelpumpe. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til ca. 3,2 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey’di Express. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -Overdekking

Hey’di Fiberplan Rapid kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke 1 døgn. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke etter vannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.

1,75 kilo Hey’di Fiberplan Rapid pr. mm beleggtykkelse pr. m2.

Fiberplan Rapid 20 kg
Hey'di-varenr:
2577
Nobbnr:
60050576
GTIN:
7054150025775
Pakning:
20 kg sekk
Materialforbruk: 1 mm = 1,75 kg/m², 10 mm = 17,5 kg/m²
Kornstørrelse (Dmax): < 1 mm
Minimum sjikttykkelse: 5 mm
Maksimum sjikttykkelse: 50 mm
Vanntilsetning bygg høyde 5-20 mm: 3,8-4,0 liter/ 20 kg sekk
Vanntilsetning bygg høyde 20-50 mm: 3,4-3,6 liter/20 kg sekk
Temperatur i luft og underlag: +10-20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-4 timer
Beleggbar etter: 24 timer, ved ca. +20 °C og 50 % relativ fuktighet
Trykkfasthetsklasse: C25 i ht. EN 13813
Trykkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 30 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse: F7 i ht. EN 13813
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 7 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn: < 0,05 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftfasthet til primet betong: >1,5 N/mm² (MPa)
Brannklasse: A1
pH i herdet materiale: Ca. 11
Flytevne etter Hey’di standard: 130-135 mm (flytring 67x30 mm)
Flytevne etter SS923519: 150-155 mm (flytring 50x22 mm)
Lagring: 12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning: 20 kg sekk