Hey'di Fiberplan Basic

- Støvredusert - Fiberforsterket - Egnet til innstøping og gulvvarme - For innendørs bruk

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiberplan Basic er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Fiberplan Basic kan legges i tykkelser fra 10 mm til 80 mm. Hey’di Fiberplan Basic er støvredusert.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Fiberplan Basic er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey’di Fiberplan Basic benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme.
I våtrom skal Hey’di Fiberplan Basic alltid overdekkes med Hey’di membran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3-4 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen som gysing, Hey’di Fiberplan Basic blandes med en væskeblanding av Hey’di Primer Gulv blandet 1:1 med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal Hey’di Fiberplan Basic legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Fiberplan Basic legges ut. 

Forbruk Primer
Hey’di Primer Gulv: 1 liter dekker 5-12 m² avhengig av underlaget. Hey’di Spesialprimer Xtra: minimum 150 gr pr. m².

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, 3-3,4 liter vann til 20 kilo Hey’di Fiberplan Basic. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 ˚C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner og under 15 mm lagtykkelse kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en tannsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Fiberplan Basic kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til 3 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey’di Express. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -Overdekking

Hey’di Fiberplan Basic kan belastes med vanlig gang-trafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke minst 1-7 døgn. Beskytt utlagt masse mot uttørkning ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uker etter ferdig belegg.

1,8 kilo Hey’di Fiberplan Basic pr. mm beleggtykkelse pr. m2.

Hey'di Fiberplan Basic
Hey'di-varenr:
2576
Nobbnr:
60050575
GTIN:
7054150025768
Pakning:
20 kg sekk
Materialforbruk: 1 mm = 1,8 kg/m², 10 mm = 18 kg/m²
Kornstørrelse (Dmax): 1 mm
Minimum sjikttykkelse: 10 mm
Maksimum sjikttykkelse: 80 mm
Vanntilsetning: 3,4 liter/ 20 kg sekk
Temperatur i luft og underlag: +10-20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-4 timer
Beleggbar etter: 1-7 døgn, ved ca. +20 °C og 50 % relativ fuktighet
Trykkfasthetsklasse: C25 i ht. EN 13813
Trykkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 30 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse: F7 i ht. EN 13813
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 7 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn: < 0,3 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftfasthet til primet betong: >1,5 N/mm² (MPa)
Brannklasse: A1
pH i herdet materiale: Ca. 11
Flytevne etter SS923519: 140-145 mm (flytring 50x22 mm)
Lagring: 12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning: 20 kg sekk