Hey'di Fiberplan Ute

- Lettflytende støpemasse - Avretting og oppretting både inne og ute - Egnet til innstøping og gulvvarme

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiberplan Ute er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende støpemasse som benyttes til avretting og oppretting inne og ute.
Hey’di Fiberplan Ute kan legges ut i lagtykkelser mellom 10 og 40 mm, og kan også benyttes til innstøping av elektriske varmekabler og vannbåren varme.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 mnd. fra produksjonsdato.

 

Hey’di Fiberplan Ute benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser og andre mineralske underlag. Kan også benyttes i vannbelastede områder som balkonger, terrasser, våtrom m.m. Når Hey’di Fiberplan Ute legges utendørs må underlaget være frostbestandig. Piggdekk e.l. kan skade overflaten. Utlegging kan også foretas med vanlig sparkelpumpe. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10° og +25 °C. Dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med riktig utstyr. Overflatefasthet i underlaget skal være minst 1,5 N/mm2

Innendørs:
Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3-4 deler vann. Ved fare for oppadstigende fukt så skal kjellergulv forvannes og gyses med Hey’di Gysing. Ikke sugende underlag som epoxy, fliser, linoleum o.l. skal primingen utføres med Hey’di Spesialprimer Xtra.
Utendørs:
Sugende underlag forvannes og gyses med Hey’di Gysing før Hey’di Fiberplan Ute legges vått-i-vått. Se produktdatablad på Hey’di Gysing for mer utfyllende bruksveiledning. Garasjer regnes som utendørs gulv. Ved avretting av vaskehaller kontaktes Hey’di AS.

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, 3-3,2 liter til 20 kilo Hey’di Fiberplan Ute. Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter. Hell fra blandekaret og fordel massen i strenger fra korteste vegg. Hver nye streng helles litt inn i den foregående, slik at massen hele tiden flyter samme vei. Det er alltid en fordel å legge ut massen i jevn tykkelse. Unngå å sparkle utendørs i direkte sollys og hvis det er mye trekk i luften. Hey’di Fiberplan Ute kan også legges ut med sparkelpumpe. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Etterbehandling
Overflaten kan piggrulles for jevnest mulig overflate. Utendørs skal utlagt masse beskyttes med plastfolie for å forhindre rask uttørking. La plasten ligge på i minst 5 døgn. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved 20 °C, 50 % RF)
Gangbar etter 2-3 timer, og kan tas i bruk eller flislegges etter ca. 5 timer. Skal overflaten påstrykes membran, må massen tørke i minimum 1 døgn. Eventuell gulvvarme må være avslått i god tid før Hey’di Fiberplan Ute legges ut, og skal ikke slås på igjen før minst 7 dager etter utlegging. I forbindelse med nedfukting av den herdete overflaten kan det ofte ses mikroriss over hele eller deler av gulvet, dette kan også skje ved behandling med klar lakk/klar epoxy. Disse riss er normale og har ingen betydning for massens tetthet og holdbarhet. Dersom man legger ut Hey’di Fiberplan Ute i temperaturer under den anbefalte minimumstemperaturen vil tørketiden forlenges betydelig.

20 kilo Hey’di Fiberplan Ute gir ca. 12 liter masse.

Hey'di Fiberplan Ute
Hey'di-varenr:
2574
Nobbnr:
60050574
GTIN:
7054150025744
Pakning:
20 kg sekk
Materialforbruk: 1 mm = 1,8 kg/m², 10 mm = 18 kg/m²
Kornstørrelse (Dmax): < 1 mm
Minimum sjikttykkelse: 10 mm
Maksimum sjikttykkelse: 40 mm
Vanninnhold: 3-3,2 liter/ 20 kg sekk
Temperatur i luft og underlag: +10-25 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-3 timer
Beleggbar etter: 24 timer, ved ca. +20 °C og 50 % relativ fuktighet
Trykkfasthetsklasse: C40 i ht. EN 13813
Trykkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 40 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse: F8 i ht. EN 13813
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 8 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn: < 0,05 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftfasthet til primet betong: >1,5 N/mm² (MPa)
Brannklasse: A1
pH i herdet materiale: Ca. 11
Lagring: 12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning: 20 kg sekk | Bulk