Hey'di Plan

- Normaltørkende - Fiberforsterket - Egnet til innstøping og gulvvarme - For innendørs bruk

Produktbeskrivelse

Hey’di Plan er en sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Plan har meget gode flytegenskaper og kan legges i tykkelser fra 5-50 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 12 måneder fra produksjonsdato.

 

Hey’di Plan benyttes på alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. I våtrom skal Hey’di Plan alltid overdekkes med Hey’di membran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3-4 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. Ved sparkling på glatte, ikke sugende underlag skal priming utføres som gysing. 1:1 Hey’di Primer Gulv/vann blandes med Hey’di Plan til en velling som påføres underlaget med kost. Sparkling skjer normalt dagen etter priming/gysing. På sviktende underlag skal Hey’di Plan legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett.

Forbruk primer
Hey’di Primer Gulv: 1 liter dekker 5-12 m² avhengig av underlaget. 

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret 3,4-4 liter vann til 20 kilo Hey’di Plan. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2-4 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Legg ut massen kontinuerlig i strenger parallelt med korteste vegg. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Hey’di Plan kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -Overdekking

Hey’di Plan kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 24 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen herde minst 3 døgn pr. cm. lagtykkelse. Beskytt utlagt masse mot uttørking det første døgnet ved at dører og vinduer holdes igjen, for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler kan tilkobles ca. 2 uker etter ferdig belegg.

 

1,7 kilo Hey’di Plan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di Plan
Hey'di-varenr:
2578
Nobbnr:
60050578
GTIN:
7054150025782
Pakning:
20 kg sekk
Materialforbruk: 1 mm = 1,7 kg/m², 10 mm = 17 kg/m²
Kornstørrelse (Dmax): < 1 mm
Minimum sjikttykkelse: 5 mm
Maksimum sjikttykkelse: 50 mm
Vanntilsetning bygg høyde 5-20 mm: 3,8-4,0 liter/ 20 kg sekk
Vanntilsetning bygg høyde 20-50 mm: 3,4-3,6 liter/20 kg sekk
Temperatur i luft og underlag: +10-20 °C
Brukstid: Ca. 30 min
Gangbar etter: 2-4 timer
Beleggbar etter: ca. 3 døgn pr. cm, ved ca. +20 °C og 50 % relativ fuktighet
Trykkfasthetsklasse: C30 i ht. EN 13813
Trykkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 25 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Bøyestrekkfasthetsklasse: F7 i ht. EN 13813
Bøyestrekkfasthet etter 28 døgn: Middelverdi > 7 N/mm² (MPa) i ht. EN 13892-2
Svinn etter 28 døgn: < 0,05 mm/m i ht. EN 13454-2
Heftfasthet til primet betong: >1,5 N/mm² (MPa)
Brannklasse: A1
pH i herdet materiale: Ca. 11
Flytevne etter Hey’di standard: 195-215 mm (flytring 67x30 mm)
Flytevne etter SS923519: 145-155 mm (flytring 50x22 mm)
Lagring: 12 måneder fra produksjonsdato i ubrutt forpakning i tørre rom
Forpakning: 20 kg sekk