Standard Sement FA

Produktbeskrivelse

Hey’di Standard Sement FA er en finmalt grå portlandsement som blandes med støpesand og vann for å lage en støpemørtel eller med støpesand, pukk/stein og vann for å lage betong.

Lagring
Lagres tørt i 2 år.

Hey’di Standard Sement FA er en finmalt grå portlandsement som blandes med støpesand og vann for å lage en støpemørtel eller med støpesand, pukk/stein og vann for å lage betong. De vanligste bruksområder er påstøp, gulvstøp og støping i forskaling, trapper, støttemurer m.m. Til muring og pussing anbefales Hey’di Mur & Pussmørtel M5 og Hey’di K/C mørtler. Hey’di Standard Sement FA er kromredusert.

Blandeforhold
Påstøp gulv og mindre støpearbeider:
Vekt - 20 kilo sement til 80 kilo støpesand (0-8 mm)  Volum - 1 skuffe sement og 3 skuffer støpesand


Gulvstøp og større støpearbeider:
Vekt - 20 kilo sement til 60 kilo støpesand og ca. 30 kilo singel/pukk (8-16mm)
Volum - 1 skuffe sement, 2 skuffer støpesand og 1 skuffe singel/pukk.


Vannmengde:
Vekt - ca. ½ av sementvekten.
Volum - ca. som sementmengden.


Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin, både tvangsblander og frittfalls blander kan benyttes. Rekkefølge: ¾ del av vannet, støpesand, sement, singel. Bland i noen minutter og tilsett eventuelt resten av vannet til ønsket konsistens. (Sanden kan ofte inneholde en del vann). Benytt alltid ledningsvann, aldri saltvann eller myrvann. Ved temperaturer ned mot frysepunktet anbefales tilsetning av Hey’di Frost KF og varmt vann.


Bruksmåte støpemørtel
Støpemørtelen legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie skal det legges inn armering. Støpemørtelen kan normalt bearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje når massen har satt seg. Forskaling kan fjernes etter min. 2 døgn ved rundt + 15 ºC.

Tørketid
Støpemørtelen bør ettervannes i flere dager eller tildekkes med plast.

 

Forbruk
Ved utblanding med støpesand i forholdet 1 del sement til 3 deler sand vil 1 sekk Hey’di Standard Sement FA gi 100 kilo tørr masse, ca. 45 liter våt støpemørtel.

Hey'di Standard Sement FA
Hey'di-varenr:
1741
Nobbnr:
60027063
GTIN:
7054150017411
Pakning:
20 kg sekk