Hey'di Primer Ute

Primer til alle sugende underlag, både ute og inne.

Produktbeskrivelse

Hey’di Primer Ute er en akryldispersjon som trenger dypt ned i underlaget, og benyttes som forbehandling og forsterking av alle sugende underlag, både ute og inne.

Lagring
Lagres frostfritt i inntil to år.

Hey’di Primer Ute benyttes på alle sugende mineralske underlag som påstøp, betong, avretting m.m. Hey’di Primer Ute er spesielt beregnet for utendørs bruk som et alternativ til forvanning.  På svake underlag kan Hey’di Primer Ute virke forsterkende, dette kan være løs avretting, porøs betong m.m. Skal ikke benyttes på underlag der det kan være fare for oppadstigende fukt.

Forarbeid - Underlag
Underlaget må være tørt og flaten være fri for løse partikler, støv, fett og andre urenheter.

Utblanding - Bruksmåte
Hey’di Primer Ute skal benyttes ufortynnet. Underlaget må være tørt så primeren får trukket ned. Den skal etter herding ikke ligge som en hinne på overflaten. Påføring foretas med stor pensel eller kost. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

Tørketid
Tørketid 30-60 minutter. Ved lengre tørketid er underlaget for vått. Primeren skal være overflatetørr før videre overdekking.

1 liter dekker 5-10 m².

Hey'di Primer Ute 1 ltr
Hey'di-varenr:
1085
Nobbnr:
57867772
GTIN:
7054150010856
Pakning:
1 liter
Hey'di Primer Ute 4 ltr
Hey'di-varenr:
1086
Nobbnr:
57869783
GTIN:
7054150010863
Pakning:
4 liter