Hey'di Fiberpuss Dekor Grå

Vanntett grå puss- og reparasjonsmørtel.

Produktbeskrivelse

Vanntett grå puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker, sementbaserte underlag og isolasjonsmateriale. Fiberarmert - inn og ute.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Hey’di Fiberpuss Dekor Grå er en vanntett grå puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker, sementbaserte underlag og isolasjonsmaterialer som mineralull, EPS- og XPS m.m. Overflaten må ha tilstrekkelig styrke som pussbærer. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom + 10 og +20 °C. Laveste temperatur er + 6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid
Sørg for støvfri og ren overflate. Sår og skader flikkes først med Hey’di Fiberpuss Dekor Grå. EPS/XPS som har stått ubehandlet i lengre tid bør rubbes med stålbørste, sagblad eller lignende for god vedheft. Der Hey’di Fiberpuss Dekor Grå anvendes på et sementbasert underlag skal overflaten alltid forvannes.

Utblanding
Utblanding foretas med tvangsblander eller kraftig elektrisk drill m/visp. Hey’di Fiberpuss Dekor Grå blandes med vann til en smidig mørtel 4,8-5 liter pr. 20 kilo sekk, avhengig av ønsket konsistens. Bland i 2-3 minutter til jevn klumpfri masse, la massen stå i ca. 5 minutter og juster med litt vann til ønsket konsistens. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann (max. temperatur +30 °C).

Bruksmåte
Trekk Hey’di Fiberpuss Dekor Grå på med stålbrett i ca. 5 mm tykkelse. Legg inn Hey’di Armeringsduk, dytt det inn med stålbrettet og sørg for at nettet er dekket av mørtel. Armeringsduken skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. Der armeringsdukene skjøtes skal det være min. 10 cm overlapp. NB! Fest aldri nettet til veggflaten før Hey’di Fiberpuss Dekor Grå påføres. Benytt Hey’di Armeringshjørne rundt åpninger og på hjørner, fest disse med puss før 1. pusslag påføres.
Når overflaten er fast, normalt dagen etter, kan man legge på et topplag slik at pusstykkelsen er minimum 8 mm. Det skal forvannes mellom pusslagene. For å motvirke riss anbefales det i tillegg å klippe til biter av armeringsduken som legges inn i andre pusslag skrått over åpningenes hjørner. Når pussen har satt seg kan overflaten filses med filsbrett. Unngå å påføre Hey’di Fiberpuss Dekor Grå på varmt underlag eller i sterkt solskinn. Flekking av pussen vil gi struktur og fargeforskjell.

Brukstid - Etterbehandling
Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer. Flater pusset med Hey’di Fiberpuss Dekor Grå skal beskyttes mot direkte regnbelastning i minst 3 døgn etter påføring. Der overflaten kan bli misfarget pga. vegetasjon, avrenning o.l. anbefales det å påføre Hey’di Topp impregnering.

Puss: ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse

Hey'di Fiberpuss Dekor Grå 20 kg
Hey'di-varenr:
1353
Nobbnr:
58037261
GTIN:
7054150013536
Pakning:
20 kg sekk

Vanntilsetning: .................ca. 4,8-5 l/20 kg

Materialforbruk: .........................1,5 kg/m²

Største kornstørrelse: .....................1,0 mm

Brukstid: ...................................ca. 2 timer

Heftfasthet: ........................... >1,5 N/mm²

Produktet er i følgende brosjyrer