Hey'di Proplan Grov Rapid, bulk

Sementbasert, fiberforsterket, selvutjevnende avrettingsmasse spesielt beregnet for tykkere sjikt.

Produktbeskrivelse

Hey’di Proplan Grov Rapid er en sementbasert, fiberforsterket, selvutjevnende avrettingsmasse spesielt beregnet for legging i tykkere sjikt. Meget godt egnet i massivtre bygg p.g.a sin raske uttørkning og høye egenvekt. Hey’di Proplan Grov Rapid kan legges i tykkelser fra 20 mm til 100 mm. Produktet er hurtigtørkende og fuktskadestabilt.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Proplan Grov Rapid kan legges på alle stabile underlag innendørs. Hey’di Proplan Grov Rapid er egnet til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. Ved evt. bruk på våtrom skal produktet beskyttes med membran.

 

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sementhud, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Pro Primer i forholdet 1 del Hey’di Pro Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Pro Primer. Sparkling skjer normalt dagen etter priming. På sviktende underlag, for eksempel sponplater på c/c 60 skal Hey’di Proplan Grov Rapid armeres med Hey’di Stålnett. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 °C både under priming og under legging av avrettingen. Det anbefales ikke å sparkle ved RF over 85 % da dette vil kunne gi luftporer og utfelling på overflaten av ferdig sparklet gulv.

Utblanding - Bruksmåte
Produktet er beregnet for utlegging med pumpebil eller annet kraftig automatisk blandeutstyr. Vannmengden stilles inn på ca. 16 % vann. Ved flytprøving skal det kontrolleres at produktet er homogent og ikke ”skyter” vann. Utflyting skal være 180-195 mm med Hey’di Flytring (67x30 mm). Begynn alltid sparkling med en minimums mengde med vann og øk gradvis til riktig konsistens oppnås. For mye vann i massen reduserer fastheten og øker herdetiden betraktelig, i tillegg øker faren for separasjon og dårlig overflate. Underlaget bør nivelleres før sparkling. Dette gir et mer effektivt forbruk samtidig som evt. høydepunkter fanges opp. Ved utlegging skal det brukes etterblander på slangeenden. Legg ut massen kontinuerlig i strenger på max. 10 meter. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. For å oppnå mest mulig slett overflate anbefales det å dra over massen med en tannet sparkel etter hvert som den legges ut. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Etterbehandling - Overdekking.
Ved flytende gulvkonstruksjoner der massen blir liggende mer enn 3 uker før belegging, så bør overflaten beskyttes med Hey’di Curing, dette for å minimere risikoen for sprekkdannelse og kantreisning. Evt. gulvvarme kan slås på med forsiktighet etter minst 1 ukes herding. Ved bruk av avfuktere så vil massens naturlige svinn økes betraktelig i forhold til oppgitte svinnverdier, dette på grunn av for lav fuktighet i luften. Faren for utvikling av riss og sprekker økes. Hey’di Proplan Grov Rapid kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer. Ved belegging skal massen herde minimum 1 døgn pr. cm lagtykkelse. Mål alltid fukten i underlag før belegging siden lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan forlenge tørketiden kraftig. Ved fuktømfintlige belegg som parkett bruk egnet fuktsperre, følg leverandørens anvisninger. For sjikt med sementbasert og kalsiumsulfatbasert avrettingslag blir det ikke riktig å måle RF i borehull. Avrettingslag har andre egenskaper enn betong. Se NS-3511. Ved sparkling i flere sjikt skal det alltid primes mellom sjiktene. Vent i minst 12 timer og sjekk om primeren(tynnet 1:3 med vann) trekker ned i underlaget.

Flytende Gulvkonstruksjoner 
Hey’di Proplan Grov Rapid kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer. Der massen blir liggende mer enn 3 uker før belegging så bør overflaten settes inn med Hey’di Curing, dette for å minimere risikoen for svinnriss og evt kantreisning. Normale svinn riss er ikke en reklamasjonsgrunn. Riss forekommer p.g.a for lang uttørking, ugunstig uttørkingsforhold, belastninger under byggeperiode og byggets rominndeling. Riss som er gjennomgående bør fylles helt opp med Hey’di Rett i Sprekken epoxy lim. Deretter er sliping flekksparkling før legging belegg nødvendig.
Andre overflateriss vurderes utbedret etter hva slags overflate belegg som skal legges.

Avretting om vinteren
Avrettingsmassens utherding er avhengig av at den får fordampe ut overskuddsvannet de første dagene etter utlegging. Det er derfor viktig at fuktigheten luftes ut. En masse som herder ved for høy fuktighet de første dagene vil herde dårligere noe som vil gi seg utslag i en hvit utfelling på overflaten samtidig som den vil virke mørk og fuktig under utfellingen. Vær også obs på at fyring med gass (propanfyring) øker mengden med CO2 og vanndamp i det oppvarmede lokalet. Denne typen oppvarming vil nesten alltid gi en hvit utfelling på avrettingsmassen. Utfellinger må slipes bort før videre arbeider kan gjøres oppå avrettingen. Hey’di Proplan Turbo kan brukes for ekstra sikkerhet i den kalde årstiden.

1,8 kg Hey'di Proplan Grov Rapid pr. mm beleggtykkelse pr. m2.

Hey'di-varenr:
9315
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Vanntilsetning: ca. 16 %
Materialforbruk: 1,8 kg/l
Densinitet ferdig lagt: 2050 kg/m3
Største kornstørrelse: 2,5 mm
Utleggingstykkelse: 20-100 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >5 MPa
Varmeledningsevne: 1,4 W/(m.K)

Fasthetsklasser etter EN 13813:

Trykk: C30
Bøyestrekk: F5
Fritt svinn, 28 døgn: <0,03 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (Hey'di Flytring 67x30 mm): 180-195 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 1 døgn/cm
Brannklasse: A1