Hey'di S1 Wall

Sementbasert hvitt flislim. Fleksibelt - Vanntett - Frostsikkert

Produktbeskrivelse

Hey’di S1 Wall er et hvitt, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til en vanntett og frostsikker limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet. Hey’di S1 Wall hindrer fuktinntrengning i underlaget og utfelling i fugene.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, svømmebasseng, kjølerom, og andre steder hvor det stilles høye krav til limfugen. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag innendørs, som betong og puss primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Ved bruk utendørs skal underlaget kun forvannes som forbehandling. Forbruk primer: 1 liter dekker ca. 8-12 m2.

Utblanding
Hey’di S1 Wall blandes med 4-4,2 liter vann til 15 kilo pulver. Benytt helst drill med
universalmixer.

NB! Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La flislimet stå i minst 5 minutter rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens.
Hey’di S1 Wall er nå klar til bruk og bør anvendes innen 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Bruksmåte
Hey’di S1 Wall påføres med tannsparkel. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan monteres før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og  underlaget. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC) - Fuging
Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn.
Vegg kan fuges etter ca. 12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av
underlag og flisenes sugeevne.

2-4 kilo pr. m2 avhengig av tannstørrelse.

Hey'di-varenr:
6422
Nobbnr:
54464457
GTIN:
7054150064224
Pakning:
15 kg sekk
Vanntilsetning: 4-4,5 l/15 kg
Materialforbruk: 2-4 kg pr. m2
Åpen tid: ca. 20 min
Fuging av vegg: 12 timer
Fuging av gulv: 24 timer
Heft til primet betong: 1,1 N/mm2
Brukstid: 2-3 timer
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne.
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

 

 

 

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer