Hey'di S2 Floor

• Vanntett og frostsikkert flislim for gulvfliser. • Hindrer fuktinntrengning i underlaget og utfelling i fugene. • Fleksibelt, vanntett, frostsikkert.

Produktbeskrivelse

Hey’di S2 Floor er et sementbasert, utflytende, vanntett og frostsikkert flislim for gulvfliser. Hey’di S2 Floor gir et lettbearbeidelig flislim som enkelt kan fordeles under flisene og gi full limdekning og et tett, velkomprimert lim uten hulrom. Hey’di S2 Floor hindrer fuktinntrengning i underlaget og utfelling i fugene.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Hey’di S2 Floor kan benyttes til montering av alle typer keramisk flis og naturstein på gulv, og generelt alle store fliser. Hey’di S2 Floor bør benyttes på tungt belastede gulv innen handel, industri og bolig der høy fleksibilitet og full limdekning er spesielt viktig. Hey’di S2 Floor gir stor sikkerhet ved liming utendørs da full limdekning hindrer hulromsfylling av vann som kan føre til frostsprengning. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste anvendelsestemperatur er +10 ºC, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag innendørs, primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Ikke sugende underlag og stabile treunderlag primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. Priming utføres normalt dagen før flislegging, utføres priming samme dag må primeren ha trukket ned i underlaget og minimum være fingertørt. Ved bruk utendørs skal underlaget kun forvannes som forbehandling. Ved legging på sementbasert membran utvendig skal det ikke forvannes.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, 5,4 liter vann til 20 kilo Hey’di S2 Floor. Utblanding foretas med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse.
La flislimet stå i ca. 5 minutter rør om på nytt. Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte
Hey’di S2 Floor helles ut av blandespannet. Dra ut limet med glattsiden av tannsparkelen og arbeid limet godt ned i underlaget. Deretter tannes limet opp med en tannsparkel med buet tanning. Tannstørrelsen velges ut fra anbefalt limforbruk i forhold til flisformat og underlag. Hey’di S2 Floor har normalt en åpentid på 15-20 minutter. Vær oppmerksom på at høy temperatur, lav luftfuktighet, trekk, kraftig sug i underlaget m.m. kan redusere åpentiden betydelig. Det må derfor hele tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet på for store områder om gangen. Monteringen skjer ved at flisene trykkes lett ned i flismørtelen og justeres på plass. Unngå å presse så hardt at limet fylles fugen mellom flisene. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C)
Hey’di S2 Floor kan normalt fuges etter 6-8 timer.

4-10 kg/m2 avhengig av flistype og underlag.

Hey'di-varenr:
6421
Nobbnr:
54464461
GTIN:
7054150064217
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetting:  5,4 l/20 kg
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Åpentid: ca. 20 min
Brukstid: ca. 2 timer
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Forbruk: 4-10 kg/m2
EN 12004: C2E
EN 12002: S2

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne.
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

 

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer