Hey'di Uteprimer

Akryldispersjon som benyttes som forbehandling og forsterking av alle sugende underlag, både ute og inne.

Produktbeskrivelse

Hey’di Uteprimer er en akryldispersjon trenger dypt ned i underlaget, og benyttes som forbehandling og forsterking av alle sugende underlag, både ute og inne.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt i inntil 12 mnd.

Hey’di Uteprimer benyttes på alle sugende mineralske underlag som påstøp, betong, avretting m.m. Hey’di Uteprimer er spesielt beregnet for utendørs bruk som et alternativ til forvanning. På svake underlag kan Hey’di Uteprimer virke forsterkende, dette kan være løs avretting, porøs betong m.m.

Forarbeid-Underlag
Underlaget må være rengjort og aten være fri for løse partikler, støv, fett m.m.

Utblanding - Bruksmåte
Hey’di Uteprimer tynnes alltid med vann i forholdet 1 del primer til 2 deler vann ved første strøk. På sterkt sugende sementbaserte underlag bør det primes to ganger, primeren tynnes med vann i forholdet 1:1 ved andre strøk. Påføring foretas med stor pensel eller kost. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. Sørg for god ventilasjon.

Tørketid
Tørketiden kan variere fra 1-4 timer, avhengig av underlag, temperatur og fuktighet i luften. Primeren skal være overflatetørr før videre overdekking, dette gjelder også mellom flere strøk primer.

1 liter dekker ca. 5 m² på sugende underlag. Som forsterking på svake og porøse underlag, så kan forbruket bli opp til 0,3 ltr pr m².

Hey'di-varenr:
2651
Nobbnr:
54464665
GTIN:
7054150026512
Pakning:
5 ltr kanne
Tørrstoffinnhold: ca. 30 %
pH: 8-9

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurder ikke merkepliktig.
Inneholder: 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan gi allergisk reaksjon.