Hey'di APlan, bulk

Selvutjevnende avrettingsmasse basert på syntetisk alphagips som bindemiddel.

Hey'di APlan er spesielt egnet som flytende gulv, for eksempel i forbindelse med varmegulv og/eller trinnlydsgulv. Hey'di APlan skal legges i minimum 35 mm på glidelag, eller brukt som flytende gulv. Ved avretting direkte på fast underlag skal den legges i minimum 20 mm tykkelse. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 ºC under legging av avrettingen. I våtrom skal Hey'di APlan alltid overdekkes med  Hey'di K10, Hey'di Smøremembran eller tett belegg.

Forarbeid - Underlag
Produktet legges direkte på komprimert underlag dekket med plast, eller det brukes i forbindelse med trinnlydmatter. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di Pro Primer i forholdet 1 del Hey'di Pro Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey'di Spesialprimer. På glatte, ikke sugende underlag som epoxy, gulvbelegg og fliser skal det brukes Hey'di Pro Primer Xtra som primer.
 
Utblanding - Bruksmåte
Hey'di APlan skal kun legges ut av Hey'di sertifisert gulvlegger. Produktet legges ut med automatisert blandeutstyr fra bil. Vannmengden skrus ned til en oppnår akkurat den flyten som er nødvendig. Hey'di APlan flyter normalt noe mindre og tregere enn en vanlig sementbasert avretting. Dette må tas i betrakning når produktet legges ut. Overdossering av vann kan gi separasjon, dårlig fasthet og rissdannelser. Hey'di APlan som legges som flytende gulv skal legges i minimum 35 mm tykkelse. Ved utlegging ”stampes”, eller ”tannes”, gulvet etter hvert som det legges ut slik at det oppnår riktig jevnhet. Utstyr og slanger må være helt sementfritt siden dette vil skape en uønsket kjemisk reaksjon som påvirker brukstid og sluttresultat. Sementslemming må heller ikke brukes for smøring av slange før pumping.
 
Etterbehandling
Normalt kreves ikke noen etterbehandling, men siden massen tørker og herder ved fordamping av vann er det  nødvendig med en utveksling av luft slik at den relative fuktigheten ikke blir for høy i lokalet. Det kan ved behov brukes avfuktere sammen med oppvarming av rommet slik at en kontrollert uttørking kan skje. 
 
Tørketid (ved +20 ºC, 50 % RF)
Varmegulv må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Ved belegging skal massen herde ca. 1 døgn pr. mm lagtykkelse. Mål alltid fukten i underlag før belegging siden lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan forlenge tørketiden kraftig.
 

1,8 kilo Hey'di APlan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
9410
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Vanntilsetning: 18 %
Materialforbruk: 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 2,5 mm
Utleggingstykkelse: 20-80 mm
Trykkfasthet, 1 døgn: >10 MPa
Trykkfasthet, 28 døgn: >25 MPa
Bøyestrekkfasthet, 1 døgn: >2 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >7 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:
Trykk: C25
Bøyestrekk: F6
Flytevne (Hey'di Flytring 67x30 mm) 185-195 mm
Fritt svinn, 28 døgn <0,01 %
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 5-7 timer
Belastbar:  22 timer
Tørketid: ca. 10 døgn/cm
Brannklasse: A-1, ubrennbar

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder små mengder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.