Hey'di Fiber Hvit

Vanntett hvit puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker, sementbasert underlag og isolasjonsmateriale. Fiberamert - inn og ute.

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiber Hvit er en vanntett hvit puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker, sementbaserte underlag og isolasjonsmaterialer som mineralull, EPS- og XPS m.m. Overflaten må ha tilstrekkelig styrke som pussbærer.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

 

 

Hey’di Fiber Hvit kan også benyttes som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget. Hey’di Fiber Hvit gir en vanntett hvit overflate.

Forarbeid
Sørg for støvfri og ren overflate. Sår og skader flikkes først med Hey’di Fiber Hvit. EPS/XPS som har stått ubehandlet i lengre tid bør rubbes med tålbørste, sagblad eller lignende for god vedheft. Der Hey’di Fiber Hvit anvendes på et sementbasert underlag skal overflaten alltid forvannes.

Utblanding
Utblanding foretas med tvangsblander eller kraftig elektrisk drill m/visp. Hey’di Fiber Hvit blandes med vann til en smidig mørtel 4,8-5 liter pr. 20 kilo sekk, avhengig av ønsket konsistens.

NB! Bland i 2-3 minutter til jevn klumpfri masse, la massen stå i 5 minutter og juster med litt vann til ønsket konsistens. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann (max. temperatur +30 °C). 

Bruksmåte
Trekk Hey’di Fiber Hvit på med stålbrett i ca. 5 mm tykkelse. Legg inn Hey’di Armeringsduk, dytt det inn med stålbrettet og sørg for at nettet er dekket av mørtel. Armeringsduken skal ligge midt i pussen, og aldri inn mot underlaget. Der  armeringsdukene skjøtes skal det være min. 10 cm overlapp.

NB! Fest aldri nettet til veggflaten før Hey’di Fiber Hvit påføres. Benytt Hey’di Armeringshjørne rundt åpninger og på hjørner, fest disse med puss før 1. pusslag påføres. Når overflaten er fast, normalt dagen etter, kan man legge på et topplag slik at pusstykkelsen er minimum 8 mm. Det skal forvannes mellom pusslagene. For å motvirke riss anbefales det i tillegg å klippe til biter av armeringsduken som legges inn i andre pusslag skrått over åpningenes hjørner. Når pussen har satt seg kan overflaten filses med filsbrett. Unngå å påføre Hey’di Fiber Hvit på varmt underlag eller i sterkt solskinn. Flekking av pussen vil gi struktur og fargeforskjell.

Brukstid - Etterbehandling
Brukstid utblandet masse er ca. 2 timer. Det anbefales at overflaten dusjes lett med vann i 1-2 døgn etter påføring. Der overflaten kan bli misfarget pga. vegetasjon, avrenning o.l. anbefales det å påføre Hey’di Top impregnering.

Puss: ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
1351
Nobbnr:
52917003
GTIN:
7054150013512
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 4,8-5 l/20 kg
Materialforbruk: 1,5 kg/m2
Største kornstørrelse: 1,0 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Heftfasthet: >1,5 N/mm2

 

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer