Hey'di Proplan HP Fiber, bulk

Sementbasert, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse for alle jobber.

Produktbeskrivelse

Hey'di Proplan HP Fiber er en sementbasert, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse for alle typer jobber. Hey'di Proplan HP Fiber er en universaltype avretting som kan legges i tykkelser fra 10 mm til 50 mm. Hey'di Proplan HP Fiber er fuktskadestabilt, kan belegges raskere enn vanlig normaltørkende avrettingsmasser og har en høy sluttfasthet (>35 MPa).

Lagring
Lagres tørt.
Beste bruksegenskaper innen 6 måneder fra produksjonsdato.

Hey'di Proplan HP Fiber kan legges på alle stabile underlag innendørs før legging av belegg, parkett, flis, herdeplastbelegg eller annen film dannende behandling. Hvis det skal legges belegg så kan det være nødvendig med en lett bearbeiding med en tannsparkel for å oppnå jevn nok overflate. Hey'di Proplan HP Fiber benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. Hey'di Proplan HP Fiber kan legges både som flytende konstruksjon og med heft til underlaget. Ved evt. bruk på våtrom skal produktet beskyttes med membran.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sementhud, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften.  Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Underlagets strekkfasthet skal være på minimum 0,5 MPa. Sugende underlag primes med Hey'di Pro Primer i forholdet 1 del Hey'di Pro Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey'di Pro Primer. Sparkling skjer normalt dagen etter priming. På sviktende underlag, for eksempel sponplater på c/c 60 skal Hey'di Proplan HP Fiber armeres med Hey'di Stålnett. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 °C både under priming og under legging av avrettingen. Det anbefales ikke å sparkle ved RF over 85 % da dette vil kunne gi luftporer og utfelling på overflaten av ferdig sparklet gulv.
 
Utblanding - Bruksmåte
Hey'di Proplan HP Fiber skal kun legges ut av Hey'di sertifisert gulvlegger. Produktet er beregnet for utlegging med pumpebil eller annet kraftig automatisk blandeutstyr. Vannmengden stilles inn på ca. 17 % vann. Ved flytprøving skal det kontrolleres at produktet er homogent og ikke ”skyter” vann. Utflyting skal være 200-220 mm med Hey'di Flytring(67x30 mm). Begynn alltid sparkling med en minimumsmengde med vann og øk gradvis til riktig konsistens oppnås. For mye vann i massen reduserer fastheten og øker herdetiden betraktelig, i tillegg øker faren for separasjon, økt krymp og dårlig overflate. Maksimal slangelengde er 80 meter. Slangen bør først vætes med en tynn sementvelling før sparkling. Underlaget bør nivelleres før sparkling. Dette gir et mer effektivt forbruk samtidig som evt. høydepunkter fanges opp. Legg ut massen kontinuerlig i strenger på max. 10 meter. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. For å oppnå mest mulig slett overflate anbefales det å dra over massen med en tannet sparkel etter hvert som den legges ut. Bruk Hey'di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey'di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden.
 
Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -Etterbehandling-Overdekking
Hey'di Proplan HP Fiber kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 3-5 timer. Ved flytende gulvkonstruksjoner der massen blir liggende mer enn 3 uker før belegging, så skal overflaten beskyttes med en akrylbasert membranherder eller tildekkes med tett plastfolie, dette for å minimere risikoen for sprekkdannelse og kantreisning. Ved belegging skal massen herde ca. 2 døgn pr. cm lagtykkelse. Mål alltid fukten i underlag før belegging siden lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan forlenge tørketiden kraftig. Ved sparkling i flere sjikt skal det alltid primes mellom sjiktene. Vent i minst 12 timer og sjekk om primeren(tynnet 1:3 med vann) trekker ned i underlaget.
 
Avretting om vinteren
Avrettingsmassens utherding er avhengig av at den får fordampe ut overskuddsvannet de første dagene etter utlegging. Det er derfor viktig at fuktigheten luftes ut, eller at det settes inn en avfukter der byggene er for tette.
En masse som herder ved for høy fuktighet i lokalet vil herde dårligere noe som vil gi seg utslag i en hvit utfelling på overflaten samtidig som den vil virke mørk og fuktig under utfellingen. Vær også obs på at fyring med gass (propanfyring) øker mengden med CO2 og vanndamp i det oppvarmede lokalet. Denne typen oppvarming vil nesten alltid gi en hvit utfelling på avrettingsmassen. Utfellinger må slipes bort før videre arbeider kan gjøres oppå avrettingen.
 

1,75 kilo Hey'di Proplan HP Fiber pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
9370
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk

 Teknisk data (20 °C, 50 % RF)

Vanntilsetning: ca. 18 %
Materialforbruk: 1,75 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 10-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >35 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >6 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:
Trykk: C35
Bøyestrekk: F6
Fritt svinn, 28 døgn: <004 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne  
Hey'di Flytring (67x30 mm): 200-220 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 2 døgn/cm

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne.
Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.