Hey'di Hobb'it!

Gjør-det-selv-betong.

Produktbeskrivelse

Hey’di Hobb’it! er en hurtigbindende fiberarmert betong som kan fylles i forskaling eller i former for å støpe møbler og gjenstander. Produktet kan benyttes både inne og ute. Laveste anvendelsestemperatur er +6 ºC. 

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

 se inspirasjonsfilm på vår facebook side.

 

Bruksområder er benkeplater, hagemøbler, blomsterpotter og andre bruksgjenstander eller dekordetaljer.

Farge: Betonggrå

Forarbeid - Underlag
Ved støping av større gjenstander som benkeplater o.l skal det legges armeringsnett i forskalingen slik at nettet ligger midt i støpen. Møbler kan gjøres lettere ved å legge inn isolasjonsmaterialer i forskalingen. For penest overflate anbefales det å behandle forskalingen med matolje, voks e.l.

Utblanding
Ta ut posen med pulver, fyll kaldt vann i spannet, 1,4 liter til 10 kilo pulver. Etter volum: 1 del vann til 5 deler pulver. Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill og visp. Blandingstid ca. 2 minutter til lettflytende klumpfri masse.

Bruksmåte
Hey’di Hobb’it! helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter. Filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Ved støping i former av plast eller gummi kreves ingen etterbehandling. Unngå støpearbeid i sterk sol.

Etterbehandling
Ved støping av større gjenstander utendørs i varmt vær er det en fordel å ettervanne i ca. 1 døgn. Redskap rengjøres med vann. Støpte gjenstander som skal beskyttes mot søl, f.eks. bordplater, kan påstrykes Hey’di Top impregnering eller annen egnet betongbeskyttelse.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Avforskaling eller avforming kan skje etter 1 døgn.

2,1 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.

10 kilo Hey’di Hobb’it! gir ca. 4,5 liter masse.

Hey'di-varenr:
1512
Nobbnr:
51531544
GTIN:
7054150015127
Pakning:
10 kg spann
Farge: Betonggrå
Vanntilsetning: 1,4 l/10 kg
Materialforbruk: 2,1 kg/l
Største kornstørrelse: 3 mm
Brukstid:  30 min
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 50 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 7 MPa

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes