Hey'di Cemflex Turbo

• Hurtigherdende, fleksibel membran. • Vanntett og diffusjonsåpen. • Benyttes sammen med foliemembran.

Produktbeskrivelse

Hey’di Cemflex Turbo er en hurtigherdende fleksibel 2-komponent selvtørkende membran som gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt i inntil 2 år.

Hey’di Cemflex Turbo er en hurtigherdende fleksibel 2 komponent selvtørkende membran som gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate.
Hey’di Cemflex Turbo brukes i hovedsak til å montere Hey’di Foliemembran med tilhørende mansjetter og tilbehør. Hey’di Cemflex Turbo kan også brukes til å bygge over riss på opptil 1 mm. Fleksibel i temperaturer ned mot -20 oC.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende puss- og betong flater bør først forvannes eller grunnes med Hey’di Primer Gulv fortynnet med vann i forholdet 1:5. Sugende underlag utvendig forvannes.
 
Utblanding - Bruksmåte
Hey’di Cemflex Turbo leveres som to komponenter i ett spann. Hell Hey’di Cemflex Turbo væsken i et blandekar og tilsett Hey’di Cemflex Turbo pulveret under omrøring med drill og visp. Blandingstid ca. 2 minutter til homogen klumpfri masse. Påføring gjøres med korthåret rull eller murkost i ett eller flere strøk. Hey’di Cemflex Turbo kan påføres med stålbrett, men sjikttykkelsen skal da ikke overstige 2 mm for hver påføring. Neste strøk fortas når forgående strøk er gangbart. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom + 10 og +20C. Laveste temperatur + 10C, dette gjelder også for underlaget. Brukstid utblandet masse er 1,5-2 timer. Unngå å stryke Hey’di Cemflex Turbo på varm mur eller i solskinn. Redskap rengjøres med vann.
 
Etterarbeid - Overdekking
Hey’di Cemflex Turbo trenger ikke overdekning, men er ingen sliteflate. Ved belastninger utover sporadisk gangtrafikk anbefales overdekning med keramiske fliser, naturstein eller trematerialer. Keramiske fliser eller naturstein kan limes 3-4 timer etter siste påføring av Hey’di Cemflex Turbo.

Tørketid - Herdetid
3-4 timer avhengig av temperatur og underlag.

0,7 kg pr. m2 ved montering av foliemembran. Som membran; 2-4 kg pr. m2. For rissoverbyggende effekt må det påføres minimum 3,5 kg pr m2.

Hey'di Cemflex Turbo 8 kg
Hey'di-varenr:
1915
Nobbnr:
60006688
GTIN:
7054150019156
Pakning:
8 kg spann
Blandingsforhold: A/B = 4/4
Materialforbruk: 0,7-4 kg pr. m²
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Elastisitet:  Dynamisk
 riss overbyggende ved -20 °C
Heft til primet betong:  >1,5 MPa
Brukstid: 1,5-2 timer
Diffusjonsåpenhet: Sd=1,8 m/2 kg
CO2 motstand: 90 % reduksjon
Tetthet: Vanntett
Aldringsbestandighet: Meget god ved akselerert aldring
Frostbestandighet: Meget god
Tørketid: 3-4 timer

 

Produktet er i følgende brosjyrer