Hey'di Cemflex Turbo

Hurtigherdende, fleksibel membran.

Produktbeskrivelse

Hey’di Cemflex Turbo er en hurtigherdende, fleksibel membran som gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt i inntil 2 år.

Hey’di Cemflex Turbo bygger over på riss inntil 1 mm, også i kuldegrader ned til -20 °C. Hey’di Cemflex Turbo kan også brukes for festing av damptett duk til bruk i våtrom.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende puss- og betongflater bør først forvannes eller grunnes med Hey'di KZ eller Hey’di Spesialprimer fortynnet med vann i forholdet 1:5.
 
Utblanding - Bruksmåte
Hey’di Cemflex Turbo leveres som to komponenter i ett spann, 4 kilo væske og 6 kilo pulver. Hell Hey’di Cemflex  Turbovæsken i et blandekar og tilsett Hey’di Cemflex Turbo-pulveret under omrøring med drill og visp. Blandingstid ca. 2 minutter til homogen, klumpfri masse. Påføring foretas med korthåret rull eller kost i ett eller flere strøk. Hey’di Cemflex Turbo kan også påføres med stålbrett, men sjikttykkelsen skal da ikke overstige 2 mm for hver påføring. Neste strøk foretas når foregående er gangbart. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget. Brukstid utblandet masse er 45-60 min. Unngå å stryke  Hey’di Cemflex Turbo på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.
 
Etterarbeid - Overdekking
Hey’di Cemflex Turbo trenger ikke overdekning, men er ingen sliteflate. Ved belastninger utover sporadisk gangtrafikk anbefales overdekning med keramiske fliser eller trematerialer. Keramiske fliser kan limes 3-4 timer etter siste påføring av Hey’di Cemflex Turbo.

Tørketid - Herdetid
3-4 timer avhengig av temperatur og underlag.

1-2 kilo pr. m² pr. strøk. For rissoverbyggende effekt må det påføres minimum 3,5 kilo pr. m².

Hey'di-varenr:
1911
Nobbnr:
51521820
GTIN:
7054150019118
Pakning:
10 kg spann
Balndingsforhold: A/B = 4/6
Marterialforbruk: 1-2 kg pr. m²
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Elastisitet:  Dynamisk
 rissoverbyggende ved -20 °C
Heft til primet betong:  >1,5 Mpa
Brukstid: ca. 45-60 min
Diffusjonsåpenhet: Sd=1,8 m/2 kg
CO2 motstand: 90 % reduksjon
Tetthet: Vanntett
Aldringsbestandighet: Meget god ved akselerert aldring
Frostbestandighet: Meget god
Tørketid: 3-4 timer

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Produktet er i følgende brosjyrer