Hey'di Basic Normal

Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Hey’di Basic Normal er en støvredusert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk i bolighus, kontorlokaler og butikker. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område. Hey’di Basic Normal kan legges i tykkelser fra 10 mm til 80 mm.

Lagring
Lagrest tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.
Hey’di Basic Normal er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. (er ikke egnet som underlag for maling). Hey’di Basic Normal benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme.
I våtrom skal Hey’di Basic Normal alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3 deler vann. Ubehandlet tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey’di Spesialprimer Xtra eller som gysing, Hey’di Basic Normal blandes med en væskeblanding av Hey’di Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling.På sviktende treunderlag skal Hey’di Basic Normal legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Basic Normal legges ut.

Forbruk primer
Hey’di Primer Gulv: 1 liter dekker 5-12 m² avhengig av underlaget. Hey’di Spesialprimer Xtra: minimum 150 gr pr. m².

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret,
ca. 3,2 liter vann til 20 kilo Hey’di Basic Normal. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.
I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C).
Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner og under 15 mm lagtykkelse kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en tannsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Basic Normal kan også legges ut med sparkelpumpe. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til ca. 3 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey’di Express/Byggsparkel. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ˚C, 50 % RF) - Overdekking
Hey’di Basic Normal kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 12 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke minst 7 døgn. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uker etter ferdig belegg.

1,8 kilo Hey’di Basic Normal pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
2782
Nobbnr:
50954593
GTIN:
7054150027823
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 3,2 l/20 kg
Materialforbruk: 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 10-80 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >20 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >5 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:  
Trykk: C20
Bøyestrekk: F5
Fritt svinn, 28 døgn: <0,03 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (Hey'di Flytring 67x30 mm): 180-195 mm
Brukstid: ca. 30 min.
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 5 døgn/cm

 

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeidet igangsettes.