Hey'di Proplan Multi, bulk

Sementbasert, fiberforsterket, selvutjevnende avrettingsmasse som brukes for å få best mulig overflatefinish.

Produktbeskrivelse

Hey’di Proplan Multi er en sementbasert, fiberforsterket, selvutjevnende avrettingsmasse som brukes for å få en overflatefinish egnet for alle typer etterbehandlinger.
Hey’di Proplan Multi kan legges i tykkelser fra 8 mm til 60 mm. Hey’di Proplan Multi er fuktskadestabilt og kan belegges raskere enn vanlig normaltørkende avrettingsmasser.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 6 måneder fra produksjonsdato.

 

Hey’di Proplan Multi kan legges på alle stabile underlag innendørs før legging av belegg, parkett eller flis. Hey’di Proplan Multi benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler. Hey’di Proplan Multi legges både som flytende konstruksjon og med heft til underlaget. Ved evt. bruk på våtrom skal produktet beskyttes med membran. 

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sementhud, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Underlagets strekkfasthet skal være på minimum 0,5 MPa. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Pro Primer i forholdet 1 del Hey’di Pro Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Pro Primer. Sparkling skjer normalt dagen etter priming. På sviktende underlag, for eksempel sponplater på c/c 60 skal Hey’di Proplan Multi armeres med Hey’di Stålnett. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 °C både under priming og under legging av avrettingen. Det anbefales ikke å sparkle ved RF over 85 % da dette vil kunne gi luftporer og utfelling på overflaten av ferdig sparklet gulv

Utblanding - Bruksmåte
Produktet er beregnet for utlegging med pumpebil eller annet kraftig automatisk blandeutstyr. Vannmengden stilles inn på
18-20 % vann. Ved flytprøving skal det kontrolleres at produktet er homogent og ikke ”skyter” vann. Utflyting skal være maks 225 mm med Hey’di Flytring (67x30mm). Begynn alltid sparkling med en minimumsmengde med vann og øk gradvis til riktig konsistens oppnås. For mye vann i massen reduserer fastheten og øker herdetiden betraktelig, i tillegg øker faren for separasjon, økt krymp og dårlig overflate. Underlaget bør nivelleres før sparkling. Dette gir et mer effektivt forbruk samtidig som evt. høydepunkter fanges opp. Legg ut massen kontinuerlig i strenger på max. 10 meter. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner
for å markere sparkelhøyden.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Etterbehandling - overdekking
Ved flytende gulvkonstruksjoner der massen blir liggende mer enn 3 uker før belegging, så bør overflaten beskyttes med Hey’di Curing, dette for å minimere risikoen for sprekkdannelse og kantreisning. Evt. gulvvarme kan slås på med forsiktighet etter minst 1 ukes herding. Ved bruk av avfuktere så vil massens naturlige svinn økes betraktelig i forhold til oppgitte svinnverdier, dette på grunn av for lav fuktighet i luften. Faren for utvikling av riss og sprekker økes. Ved belegging skal massen herde minimum 3 døgn pr. cm lagtykkelse. Ved fuktømfintlige belegg som parkett bruk egnet fuktsperre, følg leverandørens anvisninger.

For sjikt med sementbasert og kalsiumsulfatbasert avrettingslag blir det ikke riktig å måle RF i borehull. Avrettingslag har andre egenskaper enn betong. Se NS-3511

Flytende Gulvkonstruksjoner
Hey’di Proplan Multi kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer. Der massen blir liggende mer enn 3 uker før belegging så bør overflaten settes inn med Hey’di Curing, dette for å minimere risikoen for svinnriss og evt kantreisning.
Normale svinn riss er ikke en reklamasjonsgrunn. Riss forekommer p.g.a for lang uttørking, ugunstig uttørkingsforhold, belastninger under byggeperiode og byggets rominndeling. Riss som er gjennomgående bør fylles helt opp med Hey’di Rett i Sprekken epoxy lim. Deretter er sliping flekksparkling før legging belegg nødvendig. Andre overflateriss vurderes utbedret etter hva slags overflate belegg som skal legges.

Avretting om vinteren
Avrettingsmassens utherding er avhengig av at den får fordampe ut overskuddsvannet de første dagene etter utlegging.
Det er derfor viktig at fuktigheten luftes ut. En masse som herder ved for høy fuktighet de første dagene vil herde dårligere noe som vil gi seg utslag i en hvit utfelling på overflaten samtidig som den vil virke mørk og fuktig under utfellingen. Vær også obs på at fyring med gass (propanfyring) øker mengden med CO₂ og vanndamp i det oppvarmede lokalet. Denne typen oppvarming vil nesten alltid gi en hvit utfelling på avrettingsmassen. Utfellinger må slipes bort før videre arbeider kan gjøres oppå avrettingen.

1,7 kilo Hey’di Proplan Multi pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
9320
Nobbnr:
GTIN:
7054150093200
Pakning:
Bulk
Hey'di-varenr:
9321
Nobbnr:
GTIN:
7054150093217
Pakning:
25 kg
Hey'di-varenr:
932
Nobbnr:
GTIN:
7054150009324
Pakning:
1000 kg storsekk
Vanntilsetning: 18-20 %
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 8-60 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >6 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:

Trykk: C30
Bøyestrekk: F6
Fritt svinn, 28 døgn: <0,03 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (Hey'di Flytring 67x30 mm): 195-225 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 3 døgn/cm
Brannklasse: A1

Dokumentasjon:
Sikkerhetsdatablad, Verneblad, Emisjonsdokumenter, HEA-02 og EPD finner man på:
https://www.heydi.no/prod/1391/no/pro/heydi-proplan-multi-bulk