Hey'di Pumpbar Støp B40, Pro

Sementbasert, pumbar støpemasse som benyttes både inne og ute.

Produktbeskrivelse

Hey’di Pumpbar Støp B40 er en sementbasert, pumpbar støpemasse som benyttes både inne og ute. Hey’di Pumpbar Støp B40 kan legges ut i lagtykkelser mellom 1,5 og 8 cm, eller benyttes i forskaling.

Lagring
Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

 

 

Hey’di Pumpbar Støp B40 benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon m.m. enten som flytende gulv på plastfolie eller fast forankret til underlaget. Hey’di Pumpbar Støp B40 lagt på isolasjon eller ikke bærende underlag, skal armeres som vanlig påstøp og legges ut i minst 4 cm tykkelse. Benytt armeringsstoler for at nettet holdes i riktig posisjon. Hey’di Pumpbar Støp B40 kan også benyttes til andre typer støpearbeider, trapper, brygger m.m. med iblanding av støpesand, singel, pukk eller stein. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C, laveste temperatur +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med riktig utstyr. Underlaget forvannes og overflaten gyses, 1:1 Hey’di KZ/vann blandes med Hey’di Pumpbar Støp B40 til en velling som påføres underlaget med en kost. Hey’di Pumpbar Støp B40 påføres vått i vått.

Utblanding
Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp eller tvangsblander. Benytt 3,3-3,5 liter til 25 kilo Hey’di Pumpbar Støp B40. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte - Etterbehandling
Hey’di Pumpbar Støp B40 helles ut til ønsket tykkelse. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 60 minutter, men filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Ved å redusere vannmengden kan man også bygge fall. Hey’di Pumpbar Støp B40 kan legges ut med egnet pumpeutstyr. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking med plastfolie eller ettervanning. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Overflaten er gangbar etter 4-6 timer. Kan tas i bruk eller flislegges etter 1 døgn. Før belegning med tett belegg/membran, så skal det foretas fuktmåling for å sikre at det ikke er for mye restfukt igjen i støpen.

25 kilo Hey’di Pumpbar Støp B40 gir ca. 14 liter masse/1,9 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
1471
Nobbnr:
50956182
GTIN:
7054150014717
Pakning:
25 kg sekk

(20 °C, 50 % RF)

Vanntilsetning: 3,3 - 3,5 l/25 kg
Materialforbruk: 1,9 kg/l
Største kornstørrelse: 2,5 mm
Utleggingstykkelse: 15 - 80 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >40 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >6 MPa
Brukstid: ca. 60 min
Gangbar: 3-5 timer
Flislegging: 1 døgn
Beleggbar: RF - måling må foretas før belegging

Oppfyller følgende krav etter EN 206:2013

Eksponeringsklasse: XC4 og XF3
Trykkfasthetsklasse: C30/37

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktene inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.