Hey'di Dekorgulv

Sementbasert, selvutjevnende sparkelmasse for dekorative gulv. Produktet er en bestillingsvare og må legges av godkjente gulventreprenører.

Produktbeskrivelse

Hey'di Dekorgulv er en sementbasert, gjennomfarget selvutjevnende avrettingsmasse for dekorative gulv. Hey'di Dekorgulv har gode flytegenskaper og danner etter herding en slitesterk overflate.

Lagring
Lagres tørt i inntil 12 måneder. Tørketiden forlenges etter 6 måneders lagring.

* Produktet er en bestillingsvare og må legges av godkjente gulventreprenør.
 

Hey'di Dekorgulv benyttes på underlag av betong eller basegulv av Hey'di avrettingsmasse. Typiske bruksområder er private hjem, butikker og restauranter. Anvendelsestemperatur skal ligge mellom +10 og +20 °C.

NB! Det skal aldri legges varmekabler eller varmerør i Hey'di Dekorgulv, men det kan ligge varmesystem i undergulvet. Luftens relative fuktighet (RF) skal være min. 30 % og max. 90 %.

NCS-koder:

Lysgrå: S 2000-N
Grå: S 3500-N
Mørkgrå: S 5000-N
Koks: S 6000-N

 

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fast og fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk med blastring eller sliping. Betong skal være minimum 3 mnd. gammel før utlegging av Hey'di Dekorgulv. Sprekker i underlag kan bli videreført opp i avrettingen, og er ingen feil på produktet. Ujevne underlag bør først grovavrettes med en Hey'di avrettingsmasse da Hey'di Dekorgulv skal legges i mest mulig jevn tykkelse. Underlaget primes først med Hey'di Spesialprimer tynnet 1:5 med vann, denne skal tørke før Hey'di Armeringsduk for puss legges ut over gulvet. Pass på å dekke hele gulvet med armeringsduken. Legg armeringsduken kant i kant. Armeringsduken bakes så inn med et fyldig strøk med Pro Primer Xtra. Dette utføres best med en langhåret malerulle. Evt. bølger i armeringsduken skjæres opp etter hvert som det primes slik at den blir liggende helt plant mot gulvet.

Priming skal utføres dagen før utlegging med Hey'di Dekorgulv. Det skal alltid brukes dobbelt Hey'di Mykfuge rundt søyler, utvendig hjørner og andre fastholdningspunkter.

Forbruk: Hey'di Spesialprimer: ca. 100 gram/m2.

Forbruk: Hey'di Pro Primer Xtra/Hey'di Spesialprimer Xtra: ca. 450 gram/m2.
 
Utblanding
Hell 3 liter rent vann i spannet med 15 kilo Hey'di Dekorgulv. Utblanding foretas med kraftig drill med en ny blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Pass på at blandeutstyr er helt rent slik at  forurensing ikke ødelegger fargestabiliteten til ferdig utlagt gulv. Brukstid utblandet masse er ca. 20 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid skal Hey'di Dekorgulv ha tilnærmet romtemperatur før bruk.
 
Bruksmåte
Start ved korteste vegg. Legg massen ut i strenger å max. 5-7 meter. Hver ny streng legges litt innpå den forrige slik at massen hele tiden flyter samme veien. Dersom man benytter sparkelpumpe er egnet pumpeutstyr både Monomix og Duomix, det skal benyttes min. 30 m slange for god blanding. Ved pumping kan leggestripene bli synlig i det ferdige gulvet. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey'di Dekorgulv skallegges ut i jevn tykkelse fra 7-12 mm.
 
OBS! På sammenhengende flater anbefales det å bruke avrettingsmasse fra samme produksjonsnummer.
Forskjellig sug i underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørking kan medføre fargeforskjeller.
 
Bevegelsesfuger i betong må videreføres i sparkellaget. Overdosering av vann kan gi separasjon, fargeforskjeller og dårlig fasthet. Ikke gå i massen ved legging. Redskap rengjøres med vann.
 
Etterbehandling
For å hindre flekker på overflaten og for å lette renholdet anbefales det å benytte Hey'di Top som impregnering.
 
Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Beskytt utlagt masse mot uttørking i et par døgn ved at dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler i underlag må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Hey'di Dekorgulv kan belastes med gangtrafikk etter 2-4 timer.

Finnes i fargene: Lysgrå, Grå, Mørkgrå og Koks.

Viktig å vite:
Det vil alltid bli fargenyanser i Hey’di Dekorgulv og microriss kan forekomme, dette er den del av produktets  naturlige uttrykk. Eventuelle reparasjoner vil alltid være synlig.
 

1,8 kilo Hey'di Dekorgulv pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Lysgrå
Hey'di-varenr:
9221
Nobbnr:
51898817
GTIN:
Pakning:
15 kg spann
Grå
Hey'di-varenr:
9222
Nobbnr:
51899313
GTIN:
Pakning:
15 kg spann
Koks
Hey'di-varenr:
9223
Nobbnr:
51899343
GTIN:
Pakning:
15 kg spann
Mørkgrå
Hey'di-varenr:
9225
Nobbnr:
51899377
GTIN:
Pakning:
15 kg spann
Vanntilsetning: 3 l/15 kg
Materialforbruk: 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse:  7 - 12 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: > 30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: > 7 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:
 
Trykk: C30
Bøyestrekk: F7
Fritt svinn, 28 døgn: <0,04 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (SS923519): 150-155
Brukstid:
ca. 20 min
Gangbar: 2-4 timer
Slipbar: 3 døgn

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan virke irritere hud og øyne.
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.