Hey'di Curing, Pro

Membranherder basert på vannfortynnbar polymerlatex.

Produktbeskrivelse

Hey’di Curing er en membranherder basert på en spesiell type vannfortynnbar polymerlatex. Hey’di Curing sprøytes på nystøpte sementbaserte overflater for å hindre uttørking og fordamping av vann, og derved motvirkes oppsprekking av støpemassen. Hey’di Curing etterlater ingen restprodukter, følgelig kan videre overflatebehandling i de fleste tilfeller skje uten spesiell tiltak. Hey’di Curing tilfredstiller kravene i henhold til ASTM C 309.  

Lagring
Produktet tåler ikke frost. Kan lagres i opptil 1 år i lukket emballasje.

.

Sementbaserte horisontale overflater som betong, avrettingsmasser, påstøp og spesialmørtler.

Utførelse
Påføring foretas best med en lavtrykksprøyte som gir en fin fordeling av væsken på overflaten. Sprøyt på i et jevnt lag over hele flaten.

Betong/Flytstøp/hardbetong
Hey’di Curing påføres så snart overflaten er gangbar.

Avrettingsmasser
Hey’di Curing påføres dagen etter utlegging. Det anbefales å påføre Hey’di Curing hvis avrettingen blir liggende mer enn 3 uker før den belegges.

Etterbehandling
Hey’di Curing kan brukes på flater som skal etterbehandles, men hvert enkelt tilfelle må vurderes og heftmålinger børe foretas. Før påføring av 2-komponent belegg(epoxy, polyuretan og lignende) bør underlaget uansett freses, blastres eller grov slipes for å oppnå god forankring ned i betongen. Ved påføring av avrettingsmasse skal det primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del primer med 1 del vann. Heft bør sjekkes før avretting legges. Eventuell maling krever ingen priming.

Utstyr rengjøres med vann med en gang etter bruk.

0,1-0,3 l/m².

Hey'di-varenr:
431
Nobbnr:
47972502
GTIN:
7054150004312
Pakning:
10 ltr kanne
Form: Hvit væske
Tørrstoffinnhold: 15 %
Spesifikk vekt: ca. 1,0
pH: 5-7

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er vurdert ikke merkepliktig