Hey'di Portland Sement Rapid

Standardmørtel.

Produktbeskrivelse

Portland Sement Rapid er et finmalt grått pulver som blandes med støpesand og vann for å lage en støpemørtel eller med støpesand, pukk/stein og vann for å lage betong. De vanligste bruksområder er påstøp, gulvstøp og støping i forskaling, trapper, støttemurer m.m. Til muring og pussing anbefales Hey’di Mur & Pussmørtel M5 og Hey’di K/C mørtler. Portland Sement Rapid er kromredusert.  

Lagring
2 år ved tørr lagring.

De vanligste bruksområder er påstøp, gulvstøp og støping i forskaling, trapper, støttemurer m.m

Blandeforhold
Påstøp gulv og mindre støpearbeider: Vekt - 20 kilo sement til 80 kilo støpesand (0,8 mm) Volum - 1 skuffe sement og 3 skuffer støpesand

Gulvstøp og større støpearbeider:
Vekt - 20 kilo sement til 60 kilo støpesand og ca. 50 kilo singel/pukk (8-16 mm)
Volum - 1 skuffe sement, 2 skuffer støpesand og 1-2 skuffer singel/pukk.

Vannmengde:
Vekt - ca. ½ av sementvekten.
Volum - ca. som sementmengden.

Utblanding
Utblanding foretas med blandemaskin, både tvangsblander og frittfalls blander kan benyttes.

Rekkefølge: ¾ del av vannet, støpesand, sement, singel. Bland i noen minutter og tilsett eventuelt resten av vannet til ønsket konsistens. (Sanden kan ofte inneholde en del vann). Benytt alltid ledningsvann, aldri saltvann eller myrvann. Ved temperaturer ned mot frysepunktet anbefales tilsetning av Hey’di Frost KF og varmt vann.

Bruksmåte støpemørtel
Støpemørtelen legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie skal det legges inn armering. Støpemørtelen kan normalt bearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje når massen har satt seg.
Forskaling kan fjernes etter 1-2 døgn ved rundt + 15 ºC.

Tørketid
Støpemørtelen bør ettervannes i flere dager eller tildekkes med plast.

Ved utblanding med støpesand i forholdet 1 del sement til 3 deler sand vil 1 sekk Portland Sement Rapid gi 80 kilo tørr masse, ca. 40 liter våt støpemørtel.

Hey'di-varenr:
1743
Nobbnr:
48404886
GTIN:
7054150017435
Pakning:
20 kg sekk

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.