Hey'di Glassfibernett

Maskevidde 8x8 mm.

Produktbeskrivelse

Hey'di Glassfibernett 50 m2 til avrettingsmasser.

Maskevidde 8x8 mm.

 

 

Hey'di Glassfibernett 50 m2 til avrettingsmasser.

   Enhet Pålydende verdi Test metode
Glass komposisjon:    E-GLAS  
Vekt pr. m²:  g/m² > 115 ISO 3374
Maskevidde: mm ca. 8x8 DIN 53851
Bredde: cm  100 ISO 5025
Avvik fra nominell verdi:    +1/-0  
Innhold av preparatet: %  18-25  
Egenskap:    alkalibestandig, anti-gli  
Strekkfasthet ved levering:      
Skjevhet: N/50mm > 1,500  EN ISO
Islett: N/50mm > 1,500  13934.1
       
Strekkstyrke etter aldring:   > 50 % av strekkfasthet ved levering  ETAG 004 EN ISO 13934.1

*

Sikkerhetsinformasjon  
Toksikologisk atferd: Toksikologisk ufarlig, ikke-respirabelt
Pakning:  Ruller og paller innpakket i strekkfilm
Oppbevaring:  Oppbevares i orginal pakning. Largres tørt. Lagringstemperatur <35 °C

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Toksikologisk ufarlig, ikke-respirabelt.