Hey'di Finsparkel Turbo, Pro

Sementbasert, hurtigherdende håndsparkel som brukes til finsparkling av vegger og gulv innendørs.

Produktbeskrivelse

Hey’di Finsparkel Turbo er en sementbasert, hurtigherdende håndsparkel som brukes til finsparkling av vegger og gulv innendørs. Hey’di Finsparkel Turbo har en smidig, sigefri konsistens som gjør den lett å arbeide med. Legges i lagtykkelser fra 0-5 mm. Hey’di Finsparkel Turbo herder raskt, og kan overdekkes med tett belegg etter 2 timer. Hey’di Finsparkel Turbo er støvredusert.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder etter produksjonsdato.

Hey’di Finsparkel Turbo benyttes på underlag som betong, puss, lettbetong, fliser m.m. Velegnet som finsparkling av gulv før overdekking med gulvbelegg. Kan også brukes til sårreparasjon av mindre områder (max. ½ m²) og kan da legges i opp til 20 mm tykkelse. Ved bruk på fuktutsatte steder skal sparkelen beskyttes med smøremembran og fliser eller gulvbelegg.

Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 °C og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Underlaget skal være fritt for sementhud, løse partikler, støv, fett og andre urenheter. Eventuell gulvvarme skal være avslått i minst 1 døgn før sparkling, og minst 1 døgn etter sparkling. Hey’di Finsparkel Turbo kan benyttes uten primer på mineralske underlag. På trebaserte underlag skal det primes med ufortynnet Hey’di  Spesialprimer, på gips tynnes primeren i forholdet 1 del primer : 3 deler vann.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, 3,5-3,8 liter til 12,5 kg Hey’di Finsparkel Turbo, avhengig av ønsket konsistens. 
Utblandingen foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri konsistens. Brukstid utblandet masse er ved +20 °C ca. 20 minutter.
 
Bruksmåte
Hey’di Finsparkel Turbo fordeles på gulvet med en slett stålsparkel. Sparkelmassen skrapes normalt til underlaget for å oppnå en helt slett overflate. På større svanker kan det med fordel benyttes en rettholt. Sliping kan utføres når massen har herdet, normalt innen 90 minutter. Verktøy rengjøres med vann.
 
Tørketid (ved +10 ºC)
Hey’di Finsparkel Turbo kan belastes med lett gangtrafikk etter 45-60 minutter og belegges etter ca. 2 timer.

NB! Vær oppmerksom på at det er fuktighetsinnholdet i undergulvet som avgjør når belegg kan limes til Hey’di Finsparkel Turbo.

Ca. 1,3 kg Hey’di Finsparkel Turbo pr. mm lagtykkelse pr m².

Hey'di-varenr:
2801
Nobbnr:
47968056
GTIN:
7054150028011
Pakning:
12,5 kg sekk
Vanntilsetning: 3,5-3,8 l/12,5 kg
Materialforbruk: 1,3 kg/l
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Utleggingstykkelse: 0-5 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 10 MPa
Heft til primet betong: >1,0 MPa
Brukstid: ca. 20 min
Gangbar: 45-60 min
Beleggbar: ca. 2 timer