Hey'di Pro Primer Xtra

Primer for god heft på ikke sugende underlag.

Produktbeskrivelse

Hey’di Pro Primer Xtra er en løsemiddelfri, vannbasert primer basert på styrene/butadiene, spesielt beregnet for ikke sugende underlag innendørs. Hey’di Pro Primer Xtra skal alltid påføres ufortynnet.

Lagring
Lagres tørt og frostfritt.

 

Hey’di Pro Primer Xtra er en løsemiddelfri, vannbasert primer basert på styrene/butadiene, spesielt beregnet for ikke sugende underlag innendørs. Hey’di Pro Primer Xtra skal alltid påføres ufortynnet.

Bruksområde
Hey’di Pro Primer Xtra benytte som primer på alle ikke sugende underlag innendørs, keramiske fliser, naturstein, metall, epoxy m.m., før utlegging av Hey’di avrettingsmasser eller flislim. NB! Skal ikke benyttes på sementbasert underlag. Utendørs anbefales gysing med Hey’di KZ, dette gjelder også metalloverflater innendørs som utsettes for fuktighet.

Forbehandling
Underlaget skal være rengjort og fritt for løse partikler, støv, fett, bonevoks m.m., og tørt. Eventuell svak overflate må fjernes mekanisk. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og + 25 ºC Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også underlaget.

Bruksmåte
Rør om i spannet før bruk. Hey’di Pro Primer Xtra påføres ufortynnet med rull, kost eller pensel, unngå dammer og fordel primeren jevnt over hele flaten. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid
Minimum 1 time ved +15 ºC og 50 % relativ fuktighet. Ved lavere temperatur og høyere luftfukthet kan tørketiden bli forlenget med flere timer.

Minimum 150 gr pr. m².

Hey'di-varenr:
9062
Nobbnr:
45363254
GTIN:
7054150090629
Pakning:
10 kg spann
Anvendelsestemperatur: +6oC - + 25oC
Farge:
Lilla
Densitet:
1,3 g/cm3
pH:
8
Viskositet:
40000 mPa.s
Tørrstoffinnhold:
65 %
Tørketid:
1 time

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet er ikke klassifisert merkepliktig.

Inneholder: 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on og 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1),1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.