Hey'di Flow Turbo, Pro

Støvredusert, sementbasert, fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse med ekstremt gode flytegenskaper.

Produktbeskrivelse

Hey’di Flow Turbo er en sementbasert støvredusert, hurtigherdende selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Flow Turbo har ekstremt gode flytegenskaper, og kan legges i tykkelser fra 0-15.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

 

Hey’di Flow Turbo benyttes på underlag av betong, puss, stein, keramikk, tre, vinyl m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser, tepper, parkett m.m. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Primer Gulv eller Hey’di KZ i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv/Hey’di KZ til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet primer. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen som gysing, Hey’di Flow Turbo blandes med en væskeblanding av Hey’di KZ blandet 1:1 med vann til en velling, som kostes ut på underlaget dagen før sparkling, alternativt kan Hey’di Pro Primer Xtra benyttes. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden.

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 5 liter vann til 20 kilo Hey’di Flow Turbo. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Hey’di Flow Turbo kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +10 ºC) - Overdekking
Hey’di Flow Turbo kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 1 - 2 timer og belegges med tett belegg etter 4 timer. Dersom overflaten ikke belegges innen 4 dager etter utlegging skal overflaten primes med Hey’di KZ eller Hey’di Primer Gulv blandet 1 del primer : 3 deler vann.

Ca. 1,5 kilo Hey’di Flow Turbo pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
2571
Nobbnr:
45729263
GTIN:
7054150025713
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 5 l/20 kg
Materialforbruk: 1,5 kg/l
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Utleggingstykkelse: 0-15 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >9 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:
Trykk: C30
Bøystrekk: F7
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primet betong: >1,2 MPa
Flytevne (EN12706): 140-150
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 1-2 timer
Beleggbar: 4 timer

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.