Hey'di Sealer

WATERPROOFER-serien. Til tetting av betongoverflater

Produktbeskrivelse

Hey'di Sealer er en fargeløs væske på basis av silikatforbindelser (vannglass). Benyttes til støvbinding og forsterkning av alle sementbaserte underlag og kalkpuss, og til å motvirke saltutslag i kjellervegger som skyldes fuktvandring.

Lagring
Lagres frostfritt, tilnærmet ubegrenset lagringstid.

Pussoverflater i bygg og anlegg, sementbaserte slitelag, avrettingsmasser m.m. Laveste anvendelsestemperatur er +5 °C.

NB! Skal ikke benyttes på tegl og steinmaterialer. Forarbeid Overflaten skal være ubehandlet, gammel maling må fjernes. Glass, glaserte flater og aluminium skal tildekkes.

Påfør Hey'di Sealer med svaber, kost eller nal i rikelig mengde, og fordel væsken kontinuerlig slik at det ikke blir liggende dammer på overflaten. 2. strøk kan påføres etter ett døgn. Verktøy rengjøres med rent vann.

Tørketid - Herdetid
Gulv kan utsettes for lett gangtrafikk etter ca. 1 time, full herding skjer i løpet av 3-4 døgn.

Forbruk varierer fra underlag til underlag.
1 liter dekker fra 2 til 7 m² pr. strøk.

Hey'di Sealer 1 ltr
Hey'di-varenr:
2681
Nobbnr:
45710344
GTIN:
7054150026819
Pakning:
1 ltr flaske
Hey'di Sealer 4 ltr
Hey'di-varenr:
2684
Nobbnr:
57869238
GTIN:
7054150026840
Pakning:
4 liter kanne

 

 

Produktet er i følgende brosjyrer