Hey'di Cemflex

WATERPROOFER-serien. Sementbasert, diffusjonsåpen elastisk membran. Fleksibel ned til -25 °C. Til utvendig bruk. To komponent.

Produktbeskrivelse

Hey'di Cemflex gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate, som samtidig er elastisk og bygger over riss på inntil 1 mm, også i kuldegrader ned til -25 °C.  

Lagring
Lagres tørt og frostfritt i inntil 2 år.

Hey'di Cemflex er en to-komponent sementbasert overflatebehandling av alle typer mur og betongkonstruksjoner. Hey'di Cemflex fungerer som karbonatiseringsbrems. Overflatebehandling og tetting av betong og murkonstruksjoner, terrasser, balkonger m.m., tetting av overganger hvor bevegelser kan oppstå, overgang såle/mur, vegg/dekke og lignende. Hey’di Cemflex er ikke beregnet for å være eneste tetting over varme rom, her skal det benyttes takbelegg, folie eller papp. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende puss- og betongflater bør først grunnes med Hey'di KZ mørteltilsetning fortynnet med vann i forholdet 1:2.

Utblanding - bruksmåte
Hey'di Cemflex leveres som to komponenter, 6,6 kilo væske og 15 kilo pulver. Hell Cemflex-væsken i et blandekar og tilsett Cemflex-pulveret under omrøring. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder skal det benyttes drill med visp eller universalmixer. Blandingstid ca. 2 minutter til homogen, klumpfri masse. Blandingsforhold etter vekt er 2,2 kilo væske til 5 kilo pulver. Påføring foretas med korthåret rull eller gresskost i ett eller flere strøk. Ved rullpåføring kan blandingen justeres med inntil 3 dl vann for optimal konsistens. Neste strøk foretas når foregående er overflatetørt, etter noen timer eller dagen etter. 2. strøk skal alltid påføres på tvers av 1. strøk.
Brukstid utblandet masse er ca. 1 time. Unngå å stryke Hey'di Cemflex på varm mur eller i sterkt solskinn. Redskap rengjøres med vann.

Etterarbeid - Overdekking
En behandlet flate må beskyttes mot regn i min. 1 døgn. Hey'di Cemflex trenger ikke overdekning, men er ingen sliteflate. Ved belastninger utover sporadisk gangtrafikk anbefales overdekning med keramiske fliser eller trematerialer. På fasader kan Hey'di Cemflex overflatebehandles med Hey'dis dekorpusser eller eventuelt diffusjonsåpne malingssystemer.

Tørketid
5 timer til 1 døgn avhengig av temperatur og underlag.

1-2 kilo pr. m² pr. strøk. For rissoverbyggende effekt må det påføres minimum 3 kilo pr. m².

Hey'di-varenr:
191
Nobbnr:
23765209
GTIN:
7054150001915
Pakning:
3,5 kg spann
Hey'di-varenr:
1931
Nobbnr:
45705255
GTIN:
7054150019316
Pakning:
21,6 kg spann
Blandingsforhold: A/B = 1,1/2,5
Materialforbruk: 2-4 kg/pr. m2
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Elastisitet: Dynamisk
  rissoverbyggende ved -25 oC
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Diffusjonsåpen: Sd=1,8 m/2 kg
CO2 motstand: 90 % reduksjon
Tetthet: Vanntett
Aldringsbestandighet: Meget god ved akselerert aldring
Frostbestandighet: Meget god

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktet er i følgende brosjyrer