Hey'di Alpha-Plan, Pro

Selvutjevnende, spenningsfattig, fiberarmert avrettingsmasse basert på syntetisk alphagips.

Produktbeskrivelse

Hey'di Alpha-Plan er en selvutjevnende spenningsfattig avrettingsmasse basert på syntetisk alphagips. Hey'di Alpha-Plan benyttes innendørs i tørre rom og kan legges i tykkelser fra 1 til 30 mm. Hey'di Alpha-Plan har ypperlig flytevne og gir perfekt slett overflate.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey'di Alpha-Plan kan legges på alle stabile og tørre underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey'di Alpha-Plan er særlig egnet for bruk på svake underlag som gammelt lim, asfaltlim, støpeasfalt, anhydrit, gamle sparkelmasser og andre bruksområder der det kreves et spenningsfattig produkt. Hey'di Alpha-Plan kan benyttes til innstøpning av elektriske varmekabler. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 ºC både ved priming og utlegging.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være tørr, ren, fast og bærekraftig. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey'di Spesialprimer. Glatte, ikke sugende underlag må avfettes, rubbes og primes med ufortynnet Hey'di Spesialprimer. Sparkling skjer normalt dagen etter priming. Når det primes samme dag som avretting finner sted er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. På sviktende underlag, for eksempel sponplater på c/c 60 skal Hey'di Alpha-Plan armeres med Hey'di Stålnett som spikres eller krampes fast til underlaget. På gulv bestående av forskjellige materialer skal det legges Hey'di Armeringsduk for puss før sparkling for å motvirke rissutvikling på ferdig gulv.

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i et rent blandekar, 4,8-5 ltr. til 20 kilo Hey'di Alpha-Plan. Utblanding foretas med en kraftig drill med blandevisp. Blandes i ca. 2 minutter til en klumpfri lettflytende masse. Brukstid etter blanding er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Legg ut massen kontinuerlig i strenger på max. 8 meter parallelt med korteste vegg. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Bruk Hey'di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey'di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden, der Hey'di Alpha-Plan legges ut i flere lag skal det primes mellom lagene.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Overdekking.
Hey'di Alpha-Plan kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer. Ved overdekking med tett belegg skal massen herde min. 1 døgn pr. mm lagtykkelse. Mål alltid fukten i underlag før belegging da lavere temperatur og/eller høyere luftfuktighet kan forlenge tørketiden kraftig. Ved sparkling i flere sjikt skal foregående sjikt tørke i minst en uke.

1,6 kilo Hey’di Alpha-Plan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
279
Nobbnr:
43665905
GTIN:
7054150002790
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetning: 4,8-5 l/20 kg
Materialforbruk: 1,6 kg/l
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Utlegginstykkelse: 1-30 mm
Trykkfasthet, 1 døgn: >10 MPa
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >10 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:

Trykk: C30
Bøyestrekk: F10
Fritt svinn, 28 døgn: <0,01 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (EN12706): 145-155 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-3 timer
Beleggbar: <3 mm:1 døgn
  deretter 1 døgn/mm

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder små mengder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.