Hey'di Flytstøp Xtra, bulk

Sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende flytende støpemasse spesielt beregnet som underlag for herdeplastbelegg.

Produktbeskrivelse

Hey’di Flytstøp Xtra er en sementbasert, plastforsterket, hurtigherdende flytende støpemasse spesielt beregnet som underlag for herdeplastbelegg. Hey’di Flytstøp Xtra kan legges ut i lagtykkelser mellom 1 og 4 cm. Hey’di Flytstøp Xtra er armert med en 18 mm spesialfiber.

Lagring
Lagres tørt. Best bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

 

Hey’di Flytstøp Xtra benyttes på underlag av betong. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C, laveste temperatur +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Betongoverflaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk ved blastring, fresing eller sliping med egnet utstyr. Underlaget skal ha en strekkfasthet på minst 1,5 MPa.

Innendørs: På områder uten større temperaturvariasjoner, for eksempel garasjeanlegg i kjeller kan underlagsbetongen primes med Hey’di Pro Primer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Er underlaget porøst og sugende bør det primes i 2 omganger:

1. gang: 1 del primer til 6 deler vann.
2. gang: 1 del primer til 3 deler vann.

Hey’di Flytstøp Xtra påføres dagen etter priming.

Utendørs: Underlaget forvannes godt. Underlaget skal etter forvanning være vannmettet i toppsjiktet, men uten fritt vann på overflaten. Overflaten skal nå gyses, 1:1 Hey’di KZ/vann blandes med Hey’di Flytstøp Xtra til en tykk velling som påføres underlaget med en kost. Hey’di Flytstøp Xtra påføres når gysingen har herdet, normalt dagen etter.

Utblanding
Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill med visp eller tvangsblander. Benytt 3,3-3,8 liter til 25 kilo Hey’di Flytstøp Xtra. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. På større areal bør massen legges ut med kraftige sparkelpumper eller pumpebil. Det skal tilsettes mellom 12 og 14 % vann. I den kalde årstid bør sekker ha tilnærmet romtemperatur før bruk.

Bruksmåte - Etterbehandling
Hey’di Flytstøp Xtra påføres i et mest mulig jevn tykkelse på mellom 1 og 4 cm. Massen kan bearbeides i ca. 20 minutter, men filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Overflaten kan piggrulles eller dras av med en tannet sparkel for å oppnå jevnest mulig overflate. Ved å redusere vannmengden kan man også bygge fall. Beskytt utlagt masse mot for rask uttørking når det er behov for dette, og unngå utlegging ved direkte solpåvirkning. Redskap rengjøres med vann.

Etterbehandling
Med en gang massen er gangbar skal den ettervannes før det legges plastfolie over. La plastfolien ligge på i minst 7 dager, eller til dagen før herdeplastbelegget skal legges.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Overdekking
Overflaten er gangbar etter 2-4 timer. Hey’di Flytstøp Xtra kan belegges med fleksible herdeplast systemer etter 3 dager, uavhengig av støpens tykkelse. Rissutvikling i rotasjonspunkter og mellom elementer må ivaretas av overdekningen, eller ved forholdsregler som karbonnett, fugeløsninger eller på andre måter. I forbindelse med nedfukting av den herdete overflaten kan det ofte ses mikroriss over hele eller deler av gulvet. Disse riss er normale og har ingen betydning for massens tetthet eller holdbarhet.

25 kilo Hey’di Flytstøp Xtra gir ca. 12,5 liter masse/ 2,0 kilo pr. m² pr. mm. lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
S7942
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
1000 kg storsekk
Hey'di-varenr:
9422
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Vanntilsetning: 12-14 %
Materialforbruk: 2,0 kg/l
Største kornstørrelse: 2 mm
Utleggingstykkelse: 10-40 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 50 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 7 MPa
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 3 døgn

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsett.