Hey'di Fiberplan Turbo, Pro

Støvredusert. Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiberplan Turbo kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm og er belegningsklar etter 4 timer. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey’di Fiberplan Turbo benyttes både til fallbygging og flytsparkling.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Fiberplan Turbo er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey’di Fiberplan Turbo benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey’di Fiberplan Turbo alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC.Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ. På glatte, ikke sugende underlag skal priming utføres som gysing, 1:1 Hey’di KZ/vann blandes med Hey’di Fiberplan Turbo til en velling som påføres underlaget med kost. Sparkling skjer normalt dagen etter priming/gysing. På sviktende underlag skal Hey’di Fiberplan Turbo legges i minimum 20 mm tykkelse, og armeres med Hey’di Stålnett.

Utblanding - Bruksmåte
Ved å tilpasse vannmengden oppnås forskjellige egenskaper, 4 liter vann til fallbygging, 4,5 liter vann til avretting i tykkere lag og 5 liter vann til finavretting. Hell først rent vann i blandekaret, 4,0-5,0 liter vann til 25 kilo Hey’di Fiberplan Turbo. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Legg ut massen kontinuerlig i strenger parallelt med korteste vegg. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Hey’di Fiberplan Turbo kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +10 ºC) - Overdekking
Hurtigherdende også ved høy relativ fuktighet og lav temperatur. Hey’di Fiberplan Turbo kan belastes med vanlig gangtrafikk etter ca. 2 timer, keramiske fliser, påstrykningsmembran og tette belegg etter ca. 4 timer. Beskytt utlagt masse mot uttørkning ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Dersom overflaten ikke belegges etter ca. 4 dager etter utlegging skal overflaten primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer blandet 1 del primer : 3 deler vann. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.

1,7-1,8 kilo Hey’di Fiberplan Turbo pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
2570
Nobbnr:
45234401
GTIN:
7054150025706
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: 4-5 l/25 kg
Materialforbruk: 1,7-1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >40 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >9 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:

Trykk: C40
Bøyestrekk: F9
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primert betong: >1,5 MPa
Flytevne (SS923519): 130-135
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: ca. 4 timer

 

Produktet er i følgende brosjyrer