Hey'di Basic +Plus

Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Hey’di Basic +Plus er en støvredusert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk i bolighus, kontorlokaler og butikker. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område. Hey’di Basic +Plus kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Basic +Plus er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. (er ikke egnet som underlag for maling). Hey’di Basic +Plus benyttes også til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey’di Basic +Plus
alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20°C.
Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3 deler vann. Ubehandlet tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey’di Spesialprimer Xtra eller som gysing, Hey’di Basic +Plus blandes med en væskeblanding av Hey’di Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal Hey’di Basic +Plus legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Basic +Plus legges ut. 

Forbruk primer
Hey’di Primer Gulv: 1 liter dekker 5-12 m² avhengig av underlaget. Hey’di Spesialprimer Xtra: minimum 150 gr pr. m².

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret,
ca. 3,3 liter vann til 20 kilo Hey’di Basic +Plus. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn sparkling mot korteste vegg. Hell ut massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter.
Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner og under 15 mm lagtykkelse kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en tannsparkel. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Basic +Plus kan også legges ut med sparkelpumpe. Der det skal sparkles til fall, for eksempel ved sluk, reduseres vannmengden til ca. 3 liter pr. sekk, alternativt benyttes Hey’di Express/Byggsparkel. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20˚C, 50 % RF) - Overdekking
Hey’di Basic +Plus kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke minst 1 døgn. Beskytt utlagt masse mot uttørkning ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Ved lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan tørketiden bli forlenget. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uker etter ferdig belegg.

1,8 kilo Hey’di Basic +Plus pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
2781
Nobbnr:
45223825
GTIN:
7054150027816
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetning:    ca. 3,3 l/20 kg
Materialforbruk: 18 kg/cm pr. m²
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa    
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn:    >7 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813
Trykk: C25
Bøyestrekk: F5
Fritt svinn, 28 døgn: <0,03 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (SS923519): 140-145
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 1 døgn


Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker irriterende på hud og øyne.
Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

 

Produktet er i følgende brosjyrer