Hey'di Proplan Superflyt, bulk

Sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse som brukes for å få best mulig overflatefinish.

Produktbeskrivelse

Hey'di Proplan Superflyt er en sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse som brukes for å få best mulig overflatefinish. Hey'di Proplan Superflyt kan legges i tykkelser fra 3 mm til 20 mm og gir en overflate som er egnet for alle typer etterbehandlinger uten behov for foregående sliping. Hey'di Proplan Superflyt er fuktskadestabilt og kan belegges raskere enn vanlig normaltørkende avrettingsmasser.  

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 6 måneder fra produksjonsdato.

 

Hey'di Proplan Superflyt kan legges på alle stabile underlag innendørs og er spesielt egnet for en best mulig overflate før legging av belegg. Hey'di Proplan Superflyt trenger normalt ikke slipes før belegging.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sementhud, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Underlagets strekkfasthet skal være på minimum 0,5 MPa. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di Pro Primer i forholdet 1 del Hey'di Pro Primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey'di Spesialprimer. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey'di Pro Primer Super. Sparkling skjer normalt dagen etter priming. På sviktende underlag, for eksempel sponplater på c/c 60 skal Hey'di Proplan Superflyt armeres med Hey'di Stålnett. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 ºC både under priming og under legging av avrettingen. Det anbefales ikke å sparkle ved RF over 85 % da dette vil kunne gi luftporer og utfelling på overflaten av ferdig sparklet gulv.

Utblanding - Bruksmåte
Hey'di Proplan Superflyt skal kun legges ut av Hey'di sertifisert gulvlegger. Produktet er beregnet for utlegging med pumpebil eller annet kraftig automatisk blandeutstyr. Vannmengden stilles inn på ca. 24 % vann. Ved flytprøving skal det kontrolleres at produktet er homogent og ikke ”skyter” vann. Utflyting skal være 255-265 mm med Hey'di Flytring (67x30 mm). Begynn alltid sparkling med en minimumsmengde med vann og øk gradvis til riktig konsistens oppnås. For mye vann i massen reduserer fastheten og øker herdetiden betraktelig, i tillegg øker faren for separasjon, økt krymp og dårlig overflate. Maksimal slangelengde er 80 meter. Slangen bør først vætes med en tynn sementvelling før sparkling. Underlaget bør nivelleres før sparkling. Dette gir et mer effektivt forbruk samtidig som evt høydepunkter fanges opp. Legg ut massen kontinuerlig i strenger på max. 10 meter. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Bruk Hey'di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey'di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) - Etterbehandling - Overdekking
Hey'di Proplan Superflyt kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer. Ved belegging skal massen herde ca. 1 døgn pr. cm lagtykkelse. Mål alltid fukten i underlag før belegging siden lavere temperatur og/eller høy luftfuktighet kan forlenge tørketiden kraftig. Ved sparkling i flere sjikt skal det alltid primes mellom sjiktene. Vent i minst 12 timer og sjekk om primeren (tynnet 1:3 med vann) trekker ned i underlaget.

1,5 kilo Hey'di Proplan Superflyt pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
9350
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Hey'di-varenr:
9351
Nobbnr:
GTIN:
7054150093514
Pakning:
1000 kg storsekk
Vanntilsetning: ca. 24 %
Materialforbruk: 1,5 kg / l
Største kornstørrelse: 0,4 mm
Utleggingstykkelse: 3-20 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >6 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:

Trykk: C30
Bøyestrekk: F6
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (Hey'di Flytring 67x30 mm): 255-265 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 1 døgn/cm

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.