Hey'di Støp B25

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp, ute og inne.

Produktbeskrivelse

Hey'di Støp B25 er laget av sement og gradert sand. Hey'di Støp B25 benyttes til støpearbeider inne og ute, enten som påstøp i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm eller i forskaling.

Lagring
Lagres tørt i inntil 1 år.

Hey'di Støp B25 er laget av sement og gradert sand. Hey'di Støp B25 benyttes til støpearbeider inne og ute, enten som påstøp i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm eller i forskaling. Til større støpearbeider kan det tilsettes inntil 30 % støpesand eller pukk. B25 erstatter både B20 og B30.

Forarbeid - Underlag
Til støpearbeider der Hey'di Støp B25 skal være fast forankret til underlaget, må overflaten være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Støpetykkelse under 4 cm bør alltid være fast forankret. Eksempel på hvordan dette kan gjøres: Overflaten forvannes før den gyses/primes med Hey’di Heft, unngå fritt vann på overflaten når gysingen utføres. Ved utblanding av Hey’di Støp B25 erstattes ca. ¼ av vannet med Hey’di KZ for å sikre godt heft til gysingen. Man kan også lage en gysing ved å blande mørtelen med vann/Hey’di KZ blandet 1:1. Støping kan utføres når gysingen er gangbar.
 
Utblanding
Benytt tvangsblander, alternativt frittfallsblander, og bland i min. 5 minutter. Mindre mengder kan blandes med kraftig drill og visp. Til påstøp benyttes jordfuktig mørtel, ca. 2,2-2,4 liter rent vann til 25 kilos sekk. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte varmt vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.
 
Bruksmåte
Hey'di Støp B25 legges ut med vanlig støpeutstyr og skal komprimeres godt. Utlagt som flytende gulv på plastfolie bør det legges inn armering. Massen kan normalt bearbeides i ca. 2 timer. Filsing/glatting kan skje så snart massen har satt seg. Redskap rengjøres med vann. Forskaling kan fjernes etter 1-2 dager ved temperaturer rundt +15 °C.

Tørketid
Hey'di Støp B25 ettervannes i flere dager, tildekkes med plast, eller påføres en membranherder som hindrer for rask uttørking.
 

25 kilo Hey'di Støp B25 gir ca. 12,5 liter ferdig masse.
2 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
1723
Nobbnr:
44640865
GTIN:
7054150017237
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 2,2-2,4 l/25 kg
Største kornstørrelse: 4 mm
Brukstid: ca. 2 timer
Trykkfasthet, 1 døgn: 10 MPa
7 døgn:
22 MPa
28 døgn:
30 MPa

Arbeidshygieniske forhold / vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.