Hey'di Cemshot, Pro

Tørrsprøytemørtel.

Produktbeskrivelse

Hey’di Cemshot er en sementbasert spesialmørtel som benyttes til tørrsprøyting i forbindelse med forsterkning av betongkonstruksjoner. Hey’di Cemshot gir minimalt prelltap og støvutvikling. Kan også leveres støvredusert.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen et år fra produksjonsdato

 

Reparasjon av alle typer betongkonstruksjoner, dammer, havneanlegg, broer m.m.

All løs og dårlig betong skal fjernes. Forvann underlaget grundig. Ved reparasjon rundt armering er heftbro eller korrosjonsbeskyttelse overflødig.
Utsprøytingen skal utføres av fagfolk med egnet sprøyteutstyr.
Hey’di Cemshot kan pusses/glattes etter utsprøyting.
Etter utsprøyting skal mørtelen beskyttes mot uttørking med tildekking, ettervanning eller påføring av membranherder.

Laveste temperatur er +6 °C i underlag og luft under utsprøyting og de nærmeste 12 timer.

2,0 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.

Hey'di-varenr:
905
Nobbnr:
30160436
GTIN:
7054150009058
Pakning:
25 kg sekk
Materialforbruk: 2,0 kg/l
Største kornstørrelse: 1 eller 3 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 60 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 12 MPa
E-modul: ca. 27.500 MPa
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Frostbestandig: Meget god

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.