Hey'di Reshot FH, Pro

Elektrisk ledende tørrsprøytemørtel.

Produktbeskrivelse

Hey’di Reshot FH er en spesialmørtel som benyttes til tørrsprøyting i forbindelse med elektrokjemiske metoder for korrosjonsbeskyttelse av armering i betongkonstruksjoner. Hey’di Reshot FH inneholder en blanding av hydraulisk kalk og spesialsementer for optimal fasthet og minimal krymp. Kan også leveres støvredusert.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

 

Kan brukes som universal tørrsprøytemørtel på alle underlag, også på svakere underlag der en ren sememntbasert tørrsprøytemørtel blir for sterk. Hey’di Reshot FH benyttes også der det er behov for tidlig fasthet og/eller minimal svinnutvikling. Hey’di Reshot FH er åpen nok til at de elektrokjemiske prosessene kan passere igjennom mørtelen. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

All løs og dårlig betong skal fjernes. Forvann underlaget grundig. Ved reparasjon rundt armering er heftbro/korrosjonsbeskyttelse overflødig. Utsprøytingen skal utføres av fagfolk med egnet sprøyteutstyr. Hey’di Reshot FH herder hurtig følgelig må eventuell pussing eller glatting utføres fortløpende. Etter utsprøyting skal mørtelen beskyttes mot uttørking med tildekking, ettervanning eller påføring av membranherder.

2,1 kilo pr mm/m².

Hey'di-varenr:
918
Nobbnr:
44157014
GTIN:
7054150009188
Pakning:
25 kg sekk
Materialforbruk: 2,1 kg / l
Største kornstørrelse: 1 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: 25 - 30 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: ca. 8 MPa
E-modul: ca. 10.000 MPa
Fritt svinn, 28 døgn: 0,02 - 0,03 %
Frostbestandighet: Meget god
Spesifikk elektriskmotstand Ωm: 124,1

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder kalk og sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.