Ny informasjon, åpne for å lese.

Alle henvendelser vedrørende ulykken på silo hos Hey'di AS bes henvende seg til daglig leder Jørn Teksum; jorn.teksum@heydi.no eller mobilnr: 414 35 482

Hey'di Industriplan, Pro/Bulk

Sementbasert, fiberarmert selvutjevnende avrettingsmasse for i pulverform for innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Hey'di Industriplan er en sementbasert, fiberforsterket selvutjevnende avrettingsmasse i pulverform for innendørs bruk. Hey'di Industriplan har meget gode flytegenskaper og danner en slitesterk overflate som kan forbli ubehandlet. Ferdig lagt gulv kan få en viss fargeforskjell på grunn av produktets sammensetning og utleggingsmåte.

Lagring
Lagres tørt i inntil 12 måneder. Tørketiden forlenges etter 6 måneders lagring.

Hey'di Industriplan benyttes på underlag av betong innen industri, lager og andre belastede innendørs områder. Temperatur i luft og underlag skal ikke være under +10 ºC både under priming og under legging av avrettingen. Det anbefales ikke å sparkle ved RF over 85 % da dette vil kunne gi luftporer og utfelling på overflaten av ferdig sparklet gulv.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fast og fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Overflatefasthet på underlaget skal være på minst 1,5 MPa. Det bør ikke legges ut på ny betong som fortsatt er i en krympefase. Evt. riss i betongen vil da videreføres opp i avrettingssjiktet. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Pro Primer i forholdet 1 del Hey’di Pro Primer til 3 deler vann. Hvis betongunderlaget er frest, blastret eller veldig sugende skal priming utføres i 2 omganger. Den første primingen skal utføres med primer tynnet 1:5 med vann, den andre 1:3. Priming skal utføres dagen i forveien. Ujevne underlag bør først grovavrettes med Hey’di Flytstøp eller Hey’di Express.

Utblanding med sekk
Hell først rent vann i blandekaret, 4,5 liter vann til 25 kilo Hey'di Industriplan. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2-4 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene har tilnærmet romtemperatur før bruk.

Utblanding fra pumpe
Hey'di Industriplan kan legges ut med sparkelpumpe. Vannmengden stilles inn på ca 18 % vann. Ved flytprøving skal det kontrolleres at produktet er homogent og ikke ”skyter” vann. Utflyting skal være 200-220 mm med Hey'di Flytring (67x30 mm). Begynn alltid sparkling med en minimumsmengde med vann og øk gradvis til riktig konsistens oppnås. For mye vann i massen reduserer fastheten og øker herdetiden betraktelig, i tillegg øker faren for separasjon, økt krymp og dårlig overflate. 

Bruksmåte
Legg massen i strenger på max. 8 meter. Hver ny streng legges litt innpå den forrige slik at massen hele tiden flyter samme veien. Best sluttresultat oppnås ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. For å oppnå pent og jevnt resultat skal overflaten piggrulles etter hvert som den legges ut. Hey'di Industriplan kan legges ut i tykkelse fra 8-25 mm. Bevegelsesfuger i betong må videreføres i sparkellaget. Hvis gulvet som skal legges har mange hjørner, søyler eller andre fastholdingspunkter så kan det med fordel legges ut armeringsduk der riss normalt oppstår. Kontakt Hey'di før utlegging slik at dette kan bli vurdert. Redskap rengjøres med vann.

Etterbehandling
Normalt kreves ikke noen etterbehandling, men hvis en ønsker en overflate som er lettere å holde ren, og med en høyere kjemikaliemotstand, så anbefales det å legge på en klar vannbasert polyuretan lakk. Kontakt Hey'di for mer informasjon. Hvis Hey'di Industriplan skal belegges med herdeplastsystemer som epoxy eller polyuretan skal produktet herde i minst 1 uke før påføring. Overflaten skal også slipes før påføring av herdeplastsystemer. Ved utlegging på større areal uten fugeoppdeling kan det over tid oppstå mikroriss over hele, eller deler av gulvet. Disse rissene oppstår som et resultat av massens normale krymputvikling. Disse rissene er derfor normale og harmløse, og de har ingen betydning for massens tetthet og holdbarhet. Mikrorissene er særlig synlig når overflaten har vært våt, og er i ferd med å tørke.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Beskytt utlagt masse mot uttørking i et par døgn ved at dører og vinduer holdes igjen, og unngå gjennomtrekk. Varmekabler må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Hey'di Industriplan kan belastes med gangtrafikk etter 2-4 timer, etter 7 døgn kan gulvet tas i normal bruk. Ved fuktømfintlige belegg som parkett bruk egnet fuktsperre, følg
leverandørens anvisninger. For sjikt med sementbasert og kalsiumsulfatbasert
avrettingslag blir det ikke riktig å måle RF i borehull. Avrettingslag har andre
egenskaper enn betong. 
Se NS-3511

1,7 kilo Hey'di Industriplan pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
2822
Nobbnr:
44157241
GTIN:
7054150028226
Pakning:
25 kg sekk
Hey'di-varenr:
2820
Nobbnr:
GTIN:
Pakning:
Bulk
Vanntilsetning: 4,5 l/25 kg (18 %)
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 8-25 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >35 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >9 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:

Trykk: C30
Bøyestrekk: F9
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne: Hey'di Flytring (67x30mm): 200-220
Flytevne (EN12706): 150-155
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 7 døgn
Brannklasse: A1

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.