Hey'di Expand Frost

Ekspanderende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøpsarbeider.

Produktbeskrivelse

Hey’di Expand Frost er en ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel. Hey’di Expand Frost ekspanderer i plastisk fase med 1-3 % slik at maksimal styrke og utfylling oppnås uten at dette medfører noen sprengvirkning.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Expand Frost benyttes til innstøping av bolter og forankring av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøpsarbeider. Laveste temperatur er minus 20 ºC, men produktet kan også benyttes i den varme årstid.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, ren, støv og fettfri. Is på overflaten må fjernes med f.eks. varmluftpistol eller propanbrenner.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret deretter Hey’di Expand Frost, 3,2 liter til en 20 kilo sekk. Blandingstid minimum 2 minutter til homogen masse.

Bruksmåte - Understøp
Ved understøp av mindre gjenstander helles massen direkte fra blandekaret. Hell fra en side, massen vil flyte helt ut. Større arbeider utføres best ved å pumpe massen. Dersom form benyttes må denne lages av ikke sugende materialer og gjøres helt tett, og med litt overhøyde p.g.a. massens ekspansjon. En trakt kan bygges på den ene siden for ihelling av massen. Blanding og utstøping må skje kontinuerlig. Formen må ha 10-20 mm klaring på sidene slik at vibrering kan gjøres med et armeringsjern e.l. for å få ut alle luftlommer. Anvendes pumpe plasseres slangen midt i formen slik at massen flyter til alle sider. Støpetykkelse fra 10 til 150 mm. Ved tykkere utstøping kan det iblandes inntil 30 % støpegrus - max. kornstørrelse 8 mm. Redskap rengjøres med vann.

Bruksmåte - Forankring
Massen helles direkte fra blandekaret. Hullet må ha en diameter på minimum 15 mm større enn gjenstanden som skal festes, max. 50 mm. Bruk et armeringsjern e.l. til å stake i massen så all luft forsvinner.

Brukstid - Tørketid
Utblandet masse må brukes innen ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen begynner å størkne. Etter utstøping bør overflaten dekkes til med vintermatte. 

20 kilo Hey’di Expand Frost gir ca. 10 liter masse.

Hey'di-varenr:
1622
Nobbnr:
60101871
GTIN:
7054150016223
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 3,2 l/20 kg
Materialforbruk: 1,8 kg/l
Største kornstørrelse: 3 mm
Støpetykkelse: 10-150 mm
Trykkfasthet, 28 døgn -15 °C: ca. 25 MPa
Trykkfasthet, 28 døgn +20 °C: ca. 50 MPa

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.