Hey'di Boltemørtel Fin Frost, Pro

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.

Produktbeskrivelse

Hey’di Boltemørtel Fin Frost ekspanderer i plastisk fase med 1-3 % slik at maksimal styrke og utfylling oppnås, uten at dette medfører noen sprengvirkning.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Boltemørtel Fin Frost benyttes til innfesting av bolter, armeringsjern m.m. i betong og fjell ved gysing og injeksjon. Laveste temperatur er minus 20 °C, men produktet kan også benyttes i den varme årstiden.

 

 

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, ren, støv- og fettfri. Is på overflaten må fjernes med f.eks varmluftpistol eller gassbrenner.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret deretter Hey’di Boltemørtel Fin Frost, 5-5,2 liter til en 20 kilos sekk. Blandingstid minimum 2 minutter til homogen masse.

Bruksmåte
Mørtelen skal blandes til en lett kremkonsistens. Hullet fylles fra bunnen med en mateslange som trekkes ut etter hvert som massen pumpes inn. Ved injeksjon bør massen holdes i bevegelse hele tiden for å unngå falsktørkning og separasjon.

Brukstid - Tørketid
Utblandet masse må brukes innen ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen begynner å størkne. Etter utstøping bør overflaten dekkes til med vintermatte.

20 kilo Hey’di Boltemørtel Fin Frost ca. 11,5 liter masse.

Hey'di-varenr:
161
Nobbnr:
29184934
GTIN:
7054150001618
Pakning:
20 kg sekk
Vanntilsetting: 5-5,2 l/20 kg
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Støpetykkelse: Bolting/injeksjon
Trykkfasthet, 28 døgn -15 °C: ca. 30 MPa
Trykkfasthet, 28 døgn +20 °C: ca. 50 MPa

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.