Hey'di Boltemørtel Fin

Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfesting av metallgjenstander i betong og fjell.

Produktbeskrivelse

Hey’di Boltemørtel Fin er en ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel. Hey’di Boltemørtel Fin ekspanderer i plastisk fase med 1-3 % slik at maksimal styrke og utfylling oppnås, uten at dette medfører noen sprengvirkning. 

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Boltemørtel Fin benyttes til innfesting av bolter, armeringsjern m.m i betong og fjell ved gysing og injeksjon. Temperatur skal ligge mellom +5 og +25 °C, dette gjelder også underlaget. Det leveres også Hey’di Boltemørtel Fin Frost som kan brukes ned til minus 25 °C. Anbefalt temperaturområde for Hey’di Boltemørtel Zink er mellom +5 og +25 °C.

Forarbeid
Flaten må være fri for løse partikler, ren, støv og fettfri. I varmt vær eller på sterkt sugende underlag anbefales forvanning men unngå fritt vann på flaten/hullet.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, deretter Hey’di Boltemørtel Fin, 5-5,2 liter til en 20 kilos sekk. Blandingstid minimum 2 minutter til homogen masse. 

Bruksmåte
Mørtelen skal blandes til en lett kremkonsistens. Hullet fylles fra bunnen med en mateslange som trekkes ut etter hvert som massen pumpes inn. Ved injeksjon bør massen holdes i bevegelse hele tiden for å unngå falskstørkning og separasjon.

Brukstid - Tørketid
Utblandet masse må brukes innen ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen begynner å størkne. Etter utstøping bør overflaten ettervannes i noen dager, påføres membranherder eller dekkes til med plastfolie.

20 kilo Hey’di Boltemørtel Fin ca. 11,5 liter masse.

Hey'di-varenr:
160
Nobbnr:
29184926
GTIN:
7054150001601
Pakning:
20 kg sekk
Materialforbruk: 1,7 kg/l
Største kornstørrelse: 0,3 mm
Støpetykkelse: Bolting/injeksjon
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 50 MPa

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.