Hey'di Best Flyt

• Støvredusert, selvutjevnende avrettingsmasse. • Til innendørsbruk. • Legges i tykkelser fra 0-15 mm. • Perfekt under parkett.

Produktbeskrivelse

Hey’di Best Flyt er en hurtigherdende, støvredusert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk i bolighus, kontorlokaler og butikker. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område. Hey’di Best Flyt har meget gode flytegenskaper, og kan legges i tykkelser fra 0-15 mm.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Best Flyt benyttes på underlag av betong, puss, stein, keramikk, tre, vinyl m.m. før overdekking med gulvbelegg, fliser, tepper, parkett m.m. (er ikke egnet som underlag for maling). Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +10 ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten fjernes mekanisk.
Sugende underlag som betong og puss, primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del Hey’di Primer Gulv til 3 deler vann. Ubehandlet tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Primer Gulv. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen med Hey’di Spesialprimer Xtra eller som gysing. Gysing lages ved å blande Hey’di Best Flyt med en væskeblanding av Hey’di Primer Gulv blandet 1 del primer til 1 del vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden.

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 5 liter vann til 20 kilo Hey’di Best Flyt. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 ºC). Begynn sparklingen mot korteste vegg. Hell massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. Hey’di Best Flyt kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC) - Overdekking
Hey’di Best Flyt kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer og normalt belegges etter ca. 1 døgn.

Ca. 1,5 kilo Hey’di Best Flyt pr. mm beleggtykkelse pr. m².

 

 

Hey'di-varenr:
277
Nobbnr:
43195774
GTIN:
7054150002776
Pakning:
20 kg sekk

 

Vanntilsetning: ca. 5 l/20 kg
Materialforbruk: 1,5/dm3
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Utlegginstykkelse: 0-15 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >30 MPa
Bøystrekkfasthet, 28 døgn: >9 MPa
Fasthetsklasser etter EN 131813:  
Trykk: C30
Bøyestrekk: F7
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05 %
Heft til primet betong: >1,2 MPa
Flytevne (SS923519): 180-190
Flytevne (EN12706): 135-145
Brukstid: ca. 30 min.
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 1 døgn

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Produktbilder

Produktet er i følgende brosjyrer