Hey'di Pro Primer

Primer før utlegging av avrettingsmasser og andre sementbaserte produkter.

Spesielt beregnet for bruk som primer før utlegging av avrettingsmasser.

Forarbeid - Underlag
Underlaget må være rengjort og flaten være fri for løse partikler, støv, fett m.m.. Bom i påstøp skal hugges opp og støpes i på nytt.

Utblanding - Bruksmåte
På ikke sugende underlag skal det alltid brukes ufortynnet primer, på sugende underlag tynnes med vann etter nedenstående tabell. På ubehandlet metall blandes Hey'di Pro Primer med vanlig portland sement til vellingkonsistens for også å fungere som rustbeskyttelse.
Påføring foretas med stor pensel, kost eller rulle. Unngå dammer, og fordel primeren jevnt over hele underlaget. På sterkt sugende underlag som gammel støp bør det påføres to strøk.
Sørg for god ventilasjon.

Tørketid (ved +20 ºC, 50 % RF)
Tørketiden kan variere fra ca. 2 – 5 timer avhengig av underlag. Det skal ikke legges noe over primeren før denne er overflatetørr, dette gjelder også mellom flere strøk primer.