Hey'di Flexlight +Plus, Pro

• Støvredusert og fleksibelt flislim. • Rekker ca. 30% lengre enn tradisjonelle flislim. • God sigemotstand og høy vedheft.

Produktbeskrivelse

Hey’di Flexlight +Plus er et støvredusert sement-basert fleksibelt grått universallim. Hey’di Flexlight +Plus inneholder lette fyllstoffer som innebærer at det rekker ca. 30 % lenger enn tradisjonelle flislim. Hey’di Flexlight +Plus er frostsikkert og egner seg for alle typer fliser. Hey’di Flexlight +Plus er armert med mikrofiber som sammen med fyllstoffene gir et meget lettbearbeidelig lim med god sigemotstand og høy vedheft.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Hey’di Flexlight +Plus brukes til montering av alle typer fliser, ute og inne, på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og alle andre stabile underlag. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 oC. Laveste temperatur er +10 oC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss bør primes med Hey’di Primer Gulv i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Limet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr. Ved bruk utendørs skal underlaget kun forvannes som forbehandling. Ved legging på sementbasert membran utvendig skal det ikke forvannes.

Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 6,3 liter vann til 15 kg Hey’di Flexlight +Plus. Utblanding foretas med drill med universalmixer e.l. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. La massen stå i 3-5 minutter før den røres opp på ny. Brukstid utblandet masse er 2-3 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Påføring
Hey’di Flexlight +Plus trekkes på underlaget med glatt-siden av tannsparkelen, hvoretter tannsiden trekkes gjen-nom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkamming for å sikre korrekt limmengde. NB! Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning.
Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlaget. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC, 50 % RF)
Normalt kan gulvet gås på og fuges dagen etter flismontering, vegger kan fuges etter 8-12 timer. Tid fra liming til fuging vil variere avhengig av underlag og flisenes sugeevne.

1,5 - 3,5 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Hey'di-varenr:
693
Nobbnr:
43683553
GTIN:
7054150006934
Pakning:
15 kg sekk
Konsistens: Lett kremaktig
Materialforbruk: ca. 1,5-3 kg/m²
Brukstid: 2-3 timer
Åpen tid: ca. 20 min
Justeringstid: 30 - 40 min
Klar for fuging: 8-24 timer
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Vanntilsetning: 6,3 l/15 kg
Største kornstørrelse: 0,3 mm
EN 12004: C2TE
EN 12002: S1

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan kan virke etsende på hud og øyne. Les alltid advarseltekst på pakningen før arbeid igangsettes.