Hey'di Rett på Gulvet Turbo

Fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse for innendørsbruk. 5-50 mm. Støvredusert.

Produktbeskrivelse

Beskrivelse Hey’di Rett på Gulvet Turbo er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Rett på Gulvet Turbo kan legges ut i tykkelser fra 5 mm til 50 mm og er belegningsklar etter 4 timer. Hey’di Rett på Gulvet Turbo er støvredusert og avgir minimalt med støv ved håndtering og utblanding. Ved å tilpasse vannmengden kan Hey’di Rett på Gulvet Turbo benyttes både til fallbygging og flytsparkling.
 
Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.

Hey’di Rett på Gulvet Turbo benyttes på underlag av betong, puss, keramiske fliser, spon o.l. før overdekking med gulvbelegg, fliser m.m. Hey’di Rett på Gulvet Turbo benyttes også til innstøpning av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme. I våtrom skal Hey’di Rett på Gulvet Turbo alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Overflaten må være fri for løse partikler, sement, støv, fett og andre urenheter som kan redusere vedheften. Sementhud på overflaten bør fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ i forholdet 1 del Hey’di Spesialprimer/Hey’di KZ til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ. På glatte, ikke sugende underlag utføres primingen som gysing, Hey’di Rett på Gulvet Turbo blandes med en væskeblanding av Hey’di KZ blandet 1 del primer til 1 del med vann til en velling som kostes ut på underlaget dagen før sparkling. På sviktende treunderlag skal Hey’di Rett på Gulvet Turbo legges ut i min. 20 mm tykkelse og armeres med Hey’di Stålnett. Bruk Hey’di Stenglist for oppdeling av gulvet, og Hey’di Nivåpinner for å markere sparkelhøyden. Normalt utføres priming dagen i forveien. Når det primes samme dag som avretting finner sted, er det viktig å påse at primeren har trukket ned i underlaget og er overflatetørr, før Hey’di Rett på Gulvet Turbo legges ut. Forbruk Hey’di KZ/Hey’di Spesialprimer: 1 liter dekker 8-12 m².

Utblanding - Bruksmåte
Ved å tilpasse vannmengden oppnås forskjellige egenskaper, 4 liter vann til fallbygging, 4,5 liter vann til avretting i tykkere lag og 5 liter vann til finavretting. Hell først rent vann i blandekaret, 4-5 liter vann til 25 kilo Hey’di Rett på Gulvet Turbo. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30 °C). Begynn avrettingen mot korteste vegg. Hell massen kontinuerlig i strenger på max. 5-7 meter. Hver streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei og flyter ut til en jevn, plan flate. I hjørner kan man hjelpe massen helt ut ved hjelp av en bredtannet stålsparkel. Best sluttresultat oppnås
ved å arbeide kontinuerlig til hele gulvet er belagt. Hey’di Rett på Gulvet Turbo kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid - Overdekking
Hurtigherdende også ved høy relativ fuktighet og lav temperatur. Hey’di Rett på Gulvet Turbo kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 1-2 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 2 timer, påstrykningsmembran og tette belegg etter ca. 4 timer. Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Dersom avrettingsmassen blir liggende utildekket mer enn 1 uke skal overflaten primes med Hey’di KZ blandet med 2 deler vann, etter utlegging. Varmekabler i underlaget må være avslått, det skal ikke tilføres ekstra varme, og det skal ikke ettervannes. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg.

1,75 kilo Hey'di Rett på Gulvet Turbo pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
278
Nobbnr:
43683545
GTIN:
7054150002783
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: ca. 4-5 l/25 kg
Materialforbruk: 1,75 kg / l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 5-50 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >40 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >9 MPa

Fasthetsklasser etter EN 13813:

Trykk: C40
Bøyestrekk: F9
Fritt svinn, 28 døgn: <0,05%
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (SS923519): 150-155 mm
Brukstid: ca. 30 min
Gangbar: 1-2 timer
Gangbar: 2-4 timer

 

Veiledningsfilmer

Produktet er i følgende brosjyrer