Hey'di Fiberplan +Plus, Pro

Fiberarmert, støvredusert,sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk.

Produktbeskrivelse

Hey’di Fiberplan +Plus er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Hey’di Fiberplan +Plus kan legges i tykkelser fra 10 mm til 80 mm. Hey’di Fiberplan +Plus er støvredusert.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 9 måneder fra produksjonsdato.Hey’di Fiberplan +Plus er en avrettingsmasse for alle underlag før overdekking med keramiske fliser, parkett m.m. Hey’di Fiberplan +Plus får en noe grovere overflate enn øvrige avrettingsmasser, følgelig må det finsparkles før legging av belegg. Hey’di Fiberplan +Plus kan også benyttes til innstøping av elektriske varmekabler og rør til vannbåren varme, og til lydgulv. I våtrom skal Hey’di Fiberplan +Plus alltid overdekkes med Hey’di K10, Hey’di Smøremembran eller tett belegg. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 ºC. Laveste temperatur er +6 ºC, dette gjelder også for underlaget.

 

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten må fjernes mekanisk. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer i forholdet 1 del primer til 3 deler vann. Tre og spon primes med ufortynnet Hey’di Spesialprimer eller Hey’di KZ. På glatte, ikke sugende underlag skal priming utføres som gysing, 1:1 Hey’di KZ/vann blandes med Hey’di Fiberplan +Plus til en velling som påføres underlaget med kost. Sparkling skjer normalt dagen etter priming/gysing. På sviktende underlag skal Hey’di Fiberplan +Plus legges i minimum 20 mm tykkelse, og armeres med Hey’di Stålnett. 

Utblanding - Bruksmåte
Hell først rent vann i blandekaret, max 4,2 liter vann til 25 kilo Hey’di Fiberplan +Plus. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid 2-4 minutter til klumpfri, lettflytende masse. Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk. Legg ut massen kontinuerlig i strenger parallelt med korteste vegg. Hver ny streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Hey’di Fiberplan +Plus kan også legges ut med alle vanlige sparkelpumper. Unngå trekk og direkte sollys under utlegging og i tørketiden. Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Tørketid (ved +20 ºC, 50 % RF) Overdekking
Hey’di Fiberplan +Plus kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer. Ved overdekking med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen herde ca. 1 døgn pr. cm. lagtykkelse. Beskytt utlagt masse mot uttørking ved at dører og vinduer holdes igjen for å unngå gjennomtrekk. Varmekabler kan tilkobles ca. 1 uke etter ferdig belegg. 

 

1,75 kilo Hey’di Fiberplan +Plus pr. mm beleggtykkelse pr. m².

Hey'di-varenr:
281
Nobbnr:
43660472
GTIN:
7054150002813
Pakning:
25 kg sekk
Vanntilsetning: 4,0-4,2 l/25 kg
Materialforbruk: 1,75 kg/l
Største kornstørrelse: 1 mm
Utleggingstykkelse: 10-80 mm
Trykkfasthet, 28 døgn: >25 MPa
Bøyestrekkfasthet, 28 døgn: >5 MPa
Fasthetsklasser etter EN 13813:  
Trykk: C25
Bøyestrekk:
F5
Fritt svinn, 28 døgn: <0,03 %
Heft til primet betong: >1,5 MPa
Flytevne (EN12706): 115-125
Brukstid: ca. 30 min.
Gangbar: 2-4 timer
Beleggbar: 1 døgn/cm

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.