Hey'di Flytlim, Pro

Meget fleksibelt, vannfast og frostsikkert sementbasert lim for storformat keramiske gulvfliser.

Produktbeskrivelse

Hey'di Flytlim er et sementbasert, meget fleksibelt, delvis flytende, vannfast og frostsikkert sementbasert lim for keramiske gulvfliser. Spesielt godt egent for å oppnå full limdekning og kompakt limfuge ved montering av storformat fliser, tynne fliser og/eller fliser med minimalt fuktoppsug.

Lagring
Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Hey'di Flytlim kan benyttes til montering av alle typer keramisk flis og natursten på gulv, og generelt alle store fliser. Hey'di Flytlim bør benyttes på tungt belastede gulv innen handel, industri og bolig der høy fleksibilitet og full limdekning er spesielt viktig. Hey'di Flytlim gir stor sikkerhet ved liming utendørs da full limdekning hindrer hulromsfylling av vann som kan føre til frostsprengning.
Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sementhud på overflaten skal fjernes mekanisk. Sugende underlag primes med Hey'di Spesialprimer i forholdet 1 del Hey'di Spesialprimer til 3 deler vann, eller Hey'di KZ i samme forhold. Stabile treunderlag primes med ufortynnet Hey'di Spesialprimer. Priming utføres normalt dagen før flislegging, utføres priming samme dag må primeren ha trukket ned i underlaget og minimum være fingertørt.
 
Utblanding
Hell først rent vann i blandekaret, ca. 6,2 liter vann til 25 kilo Hey'di Flytlim. Utblanding foretas med langsomtgående blandevisp. Blandingstid ca. 2 minutter til klumpfri masse. La flismørtelen stå i 3-5 minutter før massens konsistens eventuelt justeres med noe mer vann. Max. vanntilsetning er 6,7 liter pr. 25 kilo sekk. Brukstid utblandet masse er 60-90 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk.
 
Bruksmåte
Hey'di Flytlim helles ut av blandespannet. Dra ut limet med glattsiden av tannsparkelen og arbeid limet godt ned i underlaget. Deretter tannes limet opp med en tannsparkel med buet tanning. Tannstørrelsen velges ut fra anbefalt limforbruk i forhold til flisformat og underlag.
Hey'di Flytlim har normalt en åpen tid på 20-30 minutter. Vær oppmerksom på at høy temperatur, lav luftfuktighet, trekk, kraftig sug i underlaget m.m. kan redusere åpentiden betydelig. Det må derfor hele tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet på for store områder om gangen. Monteringen skjer ved at flisene trykkes lett ned i flismørtelen og justeres på plass. Unngå å presse så hardt at limet fylles fugen mellom flisene. Redskap rengjøres med vann.
Det henvises til Hey'dis veiledning ”Med Lim & Lyst”.
 
Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)
Hey’di Flytlim kan normalt fuges etter 6-8 timer.

4-10 kg/m² avhengig av flistype og underlag.

Hey'di-varenr:
645
Nobbnr:
42164405
GTIN:
7054150006453
Pakning:
25 kg sekk
Utseende: Grått pulver
Materialforbruk: 4-10 kg pr. m²
Åpen tid: 20-30 min
Fuging av gulv: 6-8 timer
Justeringstid flis: 30-40 min
Heftfasthet til betong: >1,5 MPa
Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 18 MPa
Største kornstørrelse: 0,5 mm
Vanntilsetning: 6-6,7 l/25 kg
Brukstid: 60-90 min
EN 12004: C2FE
EN 12002: C2

 Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Veiledningsfilmer